Fakultní nemocnice Olomouc zřídila tým psychologů pro pomoc pacientům s COVID-19 a jejich příbuzným

16. listopadu 2020

Zdravotníci pečující o pacienty s COVID-19 jsou často vystaveni extrémním profesním i časovým nárokům. Rodiny těchto pacientů zároveň oprávněně žádají od zdravotníků adekvátní informace o stavu svých blízkých a očekávají jejich empatii. Tyto protichůdné tlaky vyvolaly ve Fakultní nemocnici Olomouc potřebu zajistit pro svá pracoviště odpovídající psychologickou podporu. Je určena pacientům a jejich příbuzným a realizuje ji tým psychologů složený z odborníků Kliniky psychiatrie a Oddělení klinické psychologie.

„Účelem zřízené psychologické podpory je prostřednictvím komunikace s pacienty s COVID-19 a jejich rodinami zabránit „zvýšenému stresu“ a mimo jiné i omezit zvýšený tlak na zdravotníky, a tím jim poskytnout dostatečný prostor pro samotnou zdravotnickou práci. Psycholog je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvádí náměstkyně léčebné péče FN Olomouc MUDr. Eleni Mikušková.

Typickými situacemi, kdy je tato podpora nezbytná, je příjem pacienta s COVID-19 k intenzivní péči či okamžiky po sdělení závažných, stresových a emočně náročných informací lékařem pacientovi a jeho blízkým.

Podporu blízkým pacientům nabízí také Systém psychosociální intervenční služby. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR zřídil pro tyto účely krizovou linku na čísle 227 272 225. Proškolení pracovníci linky pomohou provést volajícího zátěžovou situací, kterou okolnosti související s COVID-19 nepochybně jsou. Jedná se často o obavy z nemoci a jejích následků, těžký průběh nemoci u blízké osoby nebo její úmrtí. Zpřísněná hygienická opatření mohou situaci blízkým a pozůstalým ještě dále ztěžovat. Systém psychosociální intervenční služby zajišťuje psychologickou podporu také samotným zdravotníkům (tzv. peer podpora).