Fakultní nemocnice sice omezila operace, ale krev je stále potřeba

9. října 2020

Krev je pro poskytování zdravotní péče nezbytná i době epidemie! Prosíme, nezapomeňte na to. S touto naléhavou výzvou se na dárce obrací Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. V posledních týdnech se totiž podobně jako během první, jarní vlny pandemie koronaviru potýká s kritickým nedostatkem nejcennější tekutiny. Přísná hygienická a režimová opatření jsou přitom pro transfuzní oddělení samozřejmostí.

„Přestože některá chirurgická pracoviště odkládají plánované výkony, v řadě případů je krev pro poskytování zdravotní péče nezbytná i v době epidemie. Krvácející, zranění, chudokrevní, to je jen část pacientů, kteří ji potřebují i v době, kdy je omezená nemocniční péče. Krev má přitom omezenou dobu použitelnosti. Proto nutně potřebujeme, aby k nám dárci přicházeli pravidelně i v těchto dnech. Závažná onemocnění si nevybírají jen dobu mimo epidemii,“ apeluje na dárce primářka transfuzního oddělení MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA. Vzhledem k tomu, že ne všichni dárci mají čas v pracovních dnech, mohou využít i sobotní odběr 24. 10. 2020.

V platnosti jsou přitom přísná hygienická opatření, která chrání dárce i personál. Povinné je nošení roušek v prostorách oddělení, vyžadována je také dezinfekce rukou. „Objednáváme dárce na konkrétní hodinu, aby byl provoz co nejplynulejší. Chtěla bych všechny požádat, aby přišli darovat, pokud mohou, ať se ničeho neobávají,“ vyzývá primářka. Na druhou stranu prosí o odložení návštěvy dárce v následujících případech:

  • pokud se necítí dobře
  • pokud v posledních 14 dnech měli nebo mají zvýšenou teplotu, kašel, nebo jiné příznaky onemocnění horních cest dýchacích
  • pokud onemocnění horních cest dýchacích nebo onemocnění připomínající chřipku má někdo z osob žijících s nimi ve společné domácnosti
  • pokud mají sami, nebo někdo z jejich bezprostředního okolí, nařízenu karanténu.

Transfuzní oddělení FN Olomouc také pokračuje v odběrech plazmy od pacientů, kteří již prodělali onemocnění COVID 19. Pokud měli v průběhu nemoci příznaky, jako jsou teplota přes 37,5 stupně, bolesti hlavy, suchý kašel a dušnost, vytvořili si protilátky proti koronaviru. Jejich plazma tyto protilátky obsahuje a zásadním způsobem může pomoci příjemcům, kteří se s onemocněním ještě potýkají a protilátky nemají vytvořené. „Máme velký zájem o tyto dárce. Pokud má někdo chuť podílet se významně na vyléčení dalších pacientů, kteří s onemocněním ještě bojují, stačí, aby se u nás přihlásil. My jej provedeme všemi potřebnými kroky,“ nabádá primářka Galuzsková.

Podrobné informace najdete na webu https://transfuzka.fnol.cz/.