Fakultní nemocnici Olomouc představuje výstava v Senátu ČR

28. dubna 2023

V reprezentativních a nádherných prostorách pražského Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, byla ve čtvrtek 27. dubna 2023 zahájena výstava představující zájemcům historii a současnost Fakultní nemocnice Olomouc. Vizuální prezentace jednoho z největších a nejmodernějších zdravotnických zařízení u nás potrvá do 25. června tohoto roku.

  • Výstava o historii a současnosti FN Olomouc probíhá v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Foto: senat.cz

 

Výstava nazvaná příznačně Pulsující srdce medicíny a vědy vznikla z iniciativy senátora a primáře Novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. "Každý senátor může jednou za rok uspořádat v tomto nádherném sídle jednu výstavu. S naší nemocnicí jsem spjatý více než padesát let nejprve prostřednictvím své maminky, která zde více než čtvrtstoletí pracovala, a posléze přese mě samého. Když jsem se před 27 lety ujímal funkce primáře Novorozeneckého oddělení, byl jsem na této pozicí možná tím vůbec nejmladším. Nyní zase budu snad nejdéle sloužící hlavou primariátu. Od druhé poloviny roku však už definitivně povede naše oddělení někdo jiný, zatímco já budu ještě minimálně dalších pět let pokračovat ve své práci v Senátu. Je to ideální příležitost vzdát takto hold olomoucké fakultní nemocnici, s níž jsem bytostně spjatý, jsem na to velmi hrdý a na tuto instituci a všechny své kolegy také více než pyšný," uvedl vernisáž s pohnutím Lumír Kantor.

Za příležitost prezentovat FN Olomouc poděkoval svému kolegovi a senátorovi ředitel nemocnice prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. "Chtěli jsme představit naši nemocnici tak, aby všichni návštěvníci výstavy viděli a pochopili, kdo jsme a že nás to baví. Že jsme a chceme být zdravá nemocnice nejen v tom ekonomickém smyslu, že chceme určovat medicínské trendy a o zdraví našich klientů se nejen starat, ale zároveň jim vštěpovat zásady prevence a základní myšlenku, že za své zdraví jsme zodpovědní v prvé řadě my sami," zdůraznil Roman Havlík.

Výstava Pulsující srdce medicíny a vědy představuje Fakultní nemocnici Olomouc v průřezu její historie od roku 1896 až do současnosti, poukazuje na její úspěchy a přínos medicínské vědě, ale neopomíjí ani lidský přístup a sounáležitost s těmi, kdo zdravotní péči potřebují. Nedílnou součástí expozice jsou rovněž snímky předního českého fotografa Jindřicha Štreita, jenž v olomoucké nemocnici často tvoří a působivě zachycuje práci a život personálu i osudy pacientů v nejrůznějších podobách.

  • Výstavu společně zahájili senátor Lumír Kantor a ředitel FN Olomouc Roman Havlík. Foto: senat.cz