FN Olomouc nabízí rodinám dětských pacientů pomoc a podporu v Centru provázení

6. ledna 2023

Pomoc a podporu rodinám dětských pacientů s těžkým zdravotním postižením, vzácným onemocněním nebo s nízkou porodní hmotností poskytuje od začátku letošního roku Centrum provázení ve Fakultní nemocnici Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě se tak zařadilo mezi nemnoho českých a moravských nemocnic, které zdravotně - sociální poradenství při léčebném procesu dětí nabízejí. Služba zahrnující například plánování péče o dítě v domácím prostředí, pomoc při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou nebo při zajištění podpory ze strany státu a nadací je hrazena ze zdravotního pojištění.

„Období přípravy, sdělování a následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy je naprosto zásadní v životě dítěte i jeho rodiny. Zajištění odpovídající podpory v těchto zásadních okamžicích je proto naším důležitým úkolem. Zkušenosti z praxe jasně ukazují, že nezbytným předpokladem úspěšné léčby je informovaná, spolupracující a podporující pečující osoba,“ zdůrazňuje náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová, která otevření Centra provázení iniciovala společně s MUDr. Janem Hálkem z Podpůrného a paliativního týmu. „Rodičům pomůžeme s orientací v nových informacích a také s krizovou komunikací. Snáz pak reagují na situaci, v níž se ocitli, spolupracují s lékaři a jsou tak schopni zajistit co nejlepší péči o dítě,“ dodává Mgr. Dana Balutová, vedoucí Sociálního oddělení FN Olomouc, pod nějž Centrum provázení spadá.

Provázení se odvíjí podle aktuálních individuálních potřeb rodiny a ošetřujícího personálu. Trvá zpravidla 1-6 měsíců, u závažných diagnóz i déle. „Nejdéle je možné poskytovat provázení dva roky u dětských pacientů se stejnou diagnózou,“ doplňuje pracovnice centra Mgr. Hana Heroldová. Rodiny dětských pacientů se na ni mohou obrátit například v náročném období, kdy čekají na diagnózu, při změně zdravotního stavu dítěte, při zvládnutí hospitalizace dítěte a plánování péče v domácím prostředí a v řadě dalších situací, s nimiž není lehké se vyrovnat. „Naše služby jsou je zařazeny do systému hrazené péče z veřejného zdravotního pojištění, poskytované u vybraného okruhu poskytovatelů zdravotní péče,“ dodává Hana Heroldová s tím, že olomoucké Centrum provázení čerpá z metodiky a bohatých zkušeností kolegů z již fungujících center v několika fakultních nemocnicích.

Centrum provázení při FN Olomouc sídlí ve 4. patře Dětské kliniky (budova Q). Další informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webových stránkách