FN Olomouc pořádá setkání odborníků na hojení ran. Konferenci můžete sledovat on-line

8. září 2021

Více než sto zdravotníků z celé České republiky i ze Slovenska zavítá v pátek 10. září 2021 do Fakultní nemocnice Olomouc při příležitosti šestého ročníku konference Hojení ran v kostce. Pro účastníky celodenního odborného setkání, které pořádá FN Olomouc ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Českou společností pro léčbu ran, Českou asociací sester a Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester, je připravený nabitý program. Od 9 do 15 hodin je v konferenčním sále II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc čeká patnáct příspěvků k problematice hojení ran u dětí.

„Stejně jako v loňském roce jsme konferenci zaměřili na novorozence, kojence a dětské pacienty. K aktuálním tématům v této oblasti pohovoří nejen odborníci z naší nemocnice, ale taky kolegové a kolegyně z Prahy, Banské Bystrice a Brna,“ upřesnila Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc a proděkanka pro praktickou výuku Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, která je také odbornou garantkou a moderátorkou prestižního setkání.

Vzácným hostem pátečního setkání a současně jeho odbornou garantkou je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie a přednostka Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Paní profesorka je v oblasti hojení ran skutečnou kapacitou, o čemž mimo jiné svědčí významné pozice, které zastává jak v národních, tak evropských organizacích. Je totiž místopředsedkyní výboru České společnosti pro léčbu ran, členkou výboru Evropské společnosti pro léčbu ran a členkou výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů,“ doplnila vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické a členka výboru České společnosti pro léčbu ran Mgr. Lenka Šeflová, která také vedla organizační tým konference Hojení ran v kostce. „Konference Hojení ran v kostce je skvělou příležitostí pro sdílení nejmodernějších poznatků v oblasti péče o rány. Děkuji za její uspořádání všem organizátorům a zejména pak Lence Šeflové,“ dodala profesorka Pokorná.

Novinkou letošního ročníku, vycházející ze zkušeností z doby přísných restriktivních opatření, je možnost sledovat konferenci on-line. Zájemci najdou stream na webových stránkách pořádající II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc ZDE.