FN Olomouc úspěšně odzkoušela dlouhodobý výpadek elektrické energie

13. března 2024

Vyrovná se velké zdravotnické zařízení s výpadkem dodávky elektrické energie trvajícím v řádu několika hodin. Na tuto otázku si mohou nyní kladně odpovědět ve Fakultní nemocnici Olomouc. Plánovaný výpadek elektrické energie, k němuž došlo z důvodu rekonstrukčních prací a úprav v síti vysokého napětí nezbytných k vyvedení výkonu nově vybudované kogenerační jednotky do sítě vysokého napětí FN Olomouc, nastal v sobotu 9. března 2024. Trval prakticky během celého dne a dotkl se většiny budov v areálu nemocnice. A to bez významných dopadů na provoz a fungování největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě.

Poslední přípravy na z dlouhodobého hlediska nevídaný výpadek elektrické energie probíhaly už v pátek 8. března od odpoledních hodin, a to za účasti techniků a dalších specialistů FN Olomouc, zaměstnanců specializovaných firem a ve spolupráci s příslušníky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. U budovy nemocniční jídelny provozu byla během pátku dovezena, vyzkoušena a následně i během samotného sobotního výpadku plnohodnotně využita mobilní elektrocentrála hasičů. Celý výpadek byl současně spojen s využitím všech stávajících dieselagregátů u dotčených trafostanic pro nouzové napájení zdravotnických pracovišť nemocnice elektrickou energií. "Díky řádnému naplánování jednotlivých činností, včasné eliminaci možných rizik a vysokému pracovnímu nasazení všech zúčastněných během přípravné i realizační fáze se celá akce obešla bez zásadnějších problémů a od připojení kogenerační jednotky bude napájení pro Fakultní nemocnici Olomouc možné jak z distribuční sítě, tak i z kogenerační jednotky," kvitoval vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení FN Olomouc Bc. Roman Kejř.