Fotografie Jindřicha Štreita dokumentující činnost mobilního hospice vystaví na Lékařské fakultě a ve Fakultní nemocnici Olomouc

30. ledna 2019

Výstava fotografií světoznámého fotografa Jindřicha Štreita citlivě dokumentujících činnost olomouckého mobilního hospice Nejste sami, paliativní péči a atmosféru v rodinách, které loučí se svými odcházejícími blízkými, bude zahájena v pátek 1. února v 10.30 hodin ve foyeru Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Část fotografického cyklu nazvaného „…s láskou“ bude k vidění rovněž ve vestibulu chirurgického monobloku Fakultní nemocnice Olomouc.

Podle předsedy správní rady mobilního hospice Nejste sami Martina Štainera je častým problémem malá informovanost veřejnosti o tomto typu péče a poskytovaných službách. „Dlouhodobě usilujeme o to, aby měl každý člověk v Olomouci a okolí nárok na důstojnou smrt. Každý si minimálně zaslouží, aby o této alternativě umírání v domácím rodinném prostředí věděl. A pevně doufám, že výstava fotografií jednoho z nejvýznamnějších fotografů současnosti Jindřicha Štreita v prostorách fakultní nemocnice a lékařské fakulty, nám pomůže na naši práci upozornit a upoutat pozornost,“ uvedl Martin Štainer. „Práce mobilního hospice si nesmírně vážím. Jsou to opravdu těžké příběhy. Ale nejsou to rozhodně příběhy jenom smutné. Je zřejmé, že lidem, kteří pomaličku odcházejí, dodává pobyt doma a paliativní péče sílu,“ zdůrazňuje fotograf Jindřich Štreit. Projekt mobilního hospice od počátku podporuje Fakultní nemocnice Olomouc v čele s ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. „Myšlenka pomoci pacientům v terminálním stádiu v domácím prostředí a v rodinném kruhu je mi velmi blízká. Mobilní paliativní péče totiž pomáhá nejen pacientům samotným, nýbrž také rodinám, které chtějí strávit poslední chvíle s blízkým nemocným přímo v prostředí jejich domova. Osobně považuji za přirozené trávit poslední dny života doma mezi svými nejbližšími,“ řekl již dříve ředitel největšího zdravotnického zařízení v kraji.

Posláním domácí specializované paliativní péče je umožnit smrtelně nemocným jak dospělým klientům, tak dětem strávit poslední chvíle života v domácím prostředí a obklopeni těmi nejbližšími. Účelem paliativní péče je zlepšení kvality života umírajících, zejména poskytnutí úlevy od všech doprovodných symptomů doprovázejících nevyléčitelné onemocnění pacienta. Pečujícím rodinám je taktéž nabízena podpora a pomoc, kterou při zvládání takto těžké situace potřebují. Hospicové služby poskytuje vysoce kvalifikovaný interdisciplinární tým, který přistupuje k nemocnému a jeho rodině komplexně, soustředí se na bio-psycho-socio-spirituální stránku života. „Náš tým se skládá ze zdravotních sester, lékařů, klinického farmaceuta, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního a poradce pro pozůstalé. Prakticky fungujeme tak, že rodině, která se rozhodne postarat se o těžce nemocného blízkého, nabídneme veškerou podporu. Tuto oporu poskytujeme 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Milovaný člověk tak nemusí zemřít v anonymním prostředí nemocnic či jiných zařízení. Bolest z odchodu blízkého trvá dlouho; stejně tak dlouho ale trvá vědomí toho, že jsme pro milovaného člověka udělali maximum,“ vysvětlil Martin Štainer.

Putovní výstava cyklu „…s láskou“ měla premiéru v říjnu loňského roku. Cyklus fotografií byl tehdy při příležitosti Týdne pro mobilní hospice vystaven ve vestibulu olomouckého hlavního vlakového nádraží. Vernisáž druhé zastávky výstavy proběhne v pátek 1. února v 10.30 hodin ve foyeru Dostavby Teoretických ústavů LF UP (Hněvotínská 3, Olomouc) za účasti ředitele FN Olomouc prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D., děkana LF UP Olomouc prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., předsedy správní rady mobilního hospice Nejste sami Mgr. Martina Štainera, Ph.D. i samotného autora fotografií – fotografa a pedagoga prof. Jindřicha Štreita. Výstava potrvá do konce února, poté bude putovat po dalších místech dle zájmu pořadatelů, který už je nyní veliký. Mobilní hospic Nejste sami zároveň i nadále spolupracuje s Jindřichem Štreitem na rozšiřování cyklu.

Úvodní foto: Jindřich Štreit