Fotografie Jindřicha Štreita z olomouckého URGENTu mají knižní podobu

27. května 2021

Soubor fotografií Jindřicha Štreita z olomouckého Oddělení urgentního příjmu získal knižní podobu. Díky spolupráci Fakultní nemocnice Olomouc a časopisu Urgentní medicína byl dnes, dva roky po premiéře výstavy Na URGENT! pokřtěn katalog přímo na místě vzniku fotografií. Zájemci si současně mohou fotografie prohlédnout na několika místech FN Olomouc – ve vestibulu budovy A, ve vstupu na II. interní kliniku, v zaměstnanecké jídelně a na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě si touto formou připomnělo Mezinárodní den urgentní medicíny, který každoročně připadá na 27. května.

  • Ze křtu katalogu fotografií Jindřicha Štreita "Na URGENT!"

„Jsem potěšen, že světlo světa spatřila publikace, která vzdává hold mistrovskému objektivu fotografa Jindřicha Štreita, ale jeho prostřednictvím především každodenní náročné a obětavé práci personálu Oddělení urgentního příjmu. A z širšího pohledu vlastně všem zdravotníkům, kteří zasvětili svůj profesní život urgentní medicíně,“ uvedl ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Jak připomněl, od první veřejné prezentace fotografií uveřejněných v katalogu uplynuly dva roky. „Za tuto dobu se olomoucký URGENT vedle své běžné činnosti musel vypořádat i s nečekanou výzvou. Stal se totiž vůbec prvním pracovištěm naší nemocnice, kam směřovali pacienti s onemocněním COVID-19. A kolegové se s touto výzvou vypořádali a stále vypořádávají jako vždy se ctí. Budiž jim tato publikace alespoň malým poděkováním,“ dodal profesor Havlík.

Podle primáře Oddělení urgentního příjmu MUDr. Vladislava Kutěje mohou Štreitovy fotografie pomoci napravit nahlížení veřejnosti na urgentní medicínu. „Zachycují s emocionální intenzitou situace, které jsou pro nás běžné a rutinní, ale pro pacienty stěží uvěřitelné a možná i šokující. Věřím, že urgentní medicína a problémy, které se zvlášť v souvislosti s pandemií COVID-19 projevily v celé nahotě, získají i díky těmto fotografiím a knize zaslouženou pozornost kompetentních úředníků a celé veřejnosti,“ přál by si primář Kutěj.

Iniciátorkou vydání katalogu byla dlouholetá předsedkyně a nyní vědecký sekretář České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM. „Jindřich Štreit dokázal zachytit esenci urgentní medicíny, proto jsem moc ráda, že katalog můžeme představit právě dnes, kdy si připomínáme Emegrency Medicine Day. Tento den je nejen naším svátkem, ale obracíme se i k veřejnosti o podporu a zvlášť v souvislosti s koronavirovou pandemií si ji urgentní zdravotníci, ale zdravotníci obecně určitě zaslouží. Jsem na své kolegyně a kolegy nesmírně hrdá,“ zdůraznila přesvědčení Jana Šeblová.

Autor fotografií Jindřich Štreit považuje práci na olomouckém URGENTu za nesmírně zajímavou. „Bylo to několik intenzivních měsíců plných emocí a energie, tedy přesně to, co fotograf potřebuje k tomu, aby vznikl celistvý a smysluplný fotografický soubor,“ vzpomněl fotograf. Z vydání katalogu, na němž spolupracoval s grafikem Lukášem Horkým, měl obrovskou radost. „Výstava je krátkodobá záležitost, ale díky knize zůstane trvalý důkaz skvělé součinnosti týmu doktora Kutěje. Že olomoucký URGENT skvěle funguje, můžu ostatně dosvědčit i já sám, protože minulý týden jsem byl nucen kvůli zdravotním potížím vyhledat jejich pomoc. A říkám, že každý člen týmu URGENTu je anděl na zemi,“ dodal s úsměvem Jindřich Štreit.

  • Videoprezentace fotografií Jindřicha Štreita z cyklu Na URGENT!