Hanička a Anička opět v akci. Na kardiologii rozdávaly fenky radost zdravotníkům i pacientům

27. srpna 2021

Že kontakt se speciálně vedeným a cvičeným psem může mít terapeutické účinky přispívající k léčbě i vážně nemocných pacientů, se mohli ve čtvrtek 26. srpna přesvědčit zdravotníci I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Na kardiologické jednotce intenzivní péče přivítali Janu Dohnalovou ze šternberského spolku AURA Canis a její psí pomocníky - bernského salašnického psa Aničku a peruánského naháče Haničku.

Pro prezentaci cíleného pozitivního působení canisterapeutických psů na potřebné osoby byli vybráni tři různí pacienti – pacient po resuscitaci, v umělém spánku a pacient s diagnózou srdečního selhání. Všichni tři nejen reagovali na přítomnost psů pozitivně, ale zdravotníci u nich zaznamenali zlepšení jejich psychického stavu a také aktivaci myšlení, komunikace a motoriky.

Radost však fenky šířily nejen mezi pacienty, ale rozdávaly ji také zdravotníkům. Jejich návštěva na I. interní klinice byla totiž již třetím konkrétním výsledkem sbírky, kterou na podporu personálu FN Olomouc v březnu uspořádali studenti a učitelé česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc. Originálním nápadem chtěli studenti a učitelé vyjádřit respekt k náročné práci zdravotníků a současně pomoci s péčí o nemocné. Sbírka vynesla 35 080 korun. Svěřenci Jany Dohnalové, s níž největší zdravotnické zařízení na střední Moravě spolupracuje dlouhodobě, již potěšili zdravotníky z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Hemato-onkologické kliniky.