Historický portál s pitnou vodou v areálu olomoucké nemocnice se podařilo obnovit, už zase slouží lidem

6. června 2022

Fakultní nemocnice Olomouc přišla s návrhem a skupina VEOLIA jej zrealizovala. Díky společnému úsilí se zchátralý Společenský pramen (Gesellschaftlich Quelle) z počátku 19. století v areálu nemocnice dočkal rekonstrukce. Je součástí nově vzniklé odpočinkové zóny pod Dětskou klinikou, která slouží nejen pacientům a návštěvníkům nemocnice, ale i široké veřejnosti. Originální pítko bylo k obnovenému užívání slavnostně předáno v pátek 3. června.

  • Společenský pramen před a po rekonstrukci (2018 / 2022)

 

„Přestože vodní portál není předmětem památkové ochrany, byli jsme přesvědčeni, že si zchátralý objekt vzhledem k jeho historické a kulturní hodnotě zaslouží renovaci. Hledali jsme proto cestu, jak záchranu zafinancovat. Těší nás, že se toho ujala Veolia, se kterou spolupracujeme dlouhodobě. V areálu nemocnice tak vzniklo příjemné místo k odpočinku, které má navíc vazbu na historii Olomouce,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

„Mezi naše priority patří spolupráce s regiony, kde působíme. V tomto případě šlo o to pomoct našemu obchodnímu partnerovi s jeho nápadem a zároveň podpořit projekt veřejného zájmu. Dílo se podařilo a věřím, že bude dělat radost všem návštěvníkům,“ řekl ředitel Veolia Energie Reda Rahma.

Portál Společenského pramene reprezentuje drobnou krajinářskou architekturu ze začátku 19. století. Je situován v okrajové části areálu fakultní nemocnice pod Dětskou klinikou, kde je volný přístup z ulice Brněnská. Památkový katalog Národního památkového ústavu o pramenu uvádí: Významný klasicizující krajinotvorný prvek potlačený recentními antropogenními zásahy v okolí v posledních 100 letech. Dokládá existenci někdejší poutní cesty a někdejšího občerstvovacího a odpočinkového místa pro poutníky a náhodné kolemjdoucí.

  • Společenský pramen - cca 1900 a 1932, archiv Viléma Švece

 

Veolia nechala zpracovat projekt a její energetická divize zajistila stavební část spočívající v přemístění a renovaci portálu, přičemž důraz se kladl na použití původních kamenů a zachování původního vzhledu. Vodárenská divize skupiny Veolia realizovala napojení na pitnou vodu.

„Napojení obnoveného portálu společenského pramene na areálový rozvod pitné vody umožní návštěvníkům v parných letních měsících osvěžení a občerstvení. Tento projekt je dobrým příkladem spolupráce podnikatelského a státního sektoru, ale i příkladem vzájemné synergie našich divizí ve skupině Veolia, díky které můžeme nabízet zákazníkům komplexní řešení a nadstandartní možnosti,“ doplnil ředitel pro vodárenské aktivity společnosti Veolia ČR Martin Bernard.

Rekonstrukce pramene stála celkem zhruba 600 tisíc korun a Veolia ji zafinancovala prostřednictvím svého Nadačního fondu pro životní prostředí.

Zprovoznění Společenského pramene bylo součástí rozsáhlých úprav lokality pod Dětskou klinikou FN Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě v rámci této stavební akce v hodnotě 12,87 milionů Kč bez DPH rozšířilo parkoviště P2 o 63 parkovacích míst, zřídilo nové u budovy YE s 24 parkovacími místy a upravilo přístupový chodník od tramvajové zastávky. Zhotovitelem byly Hroší stavby Morava a.s.