Historicky první setkání PICC a Midline týmů se uskutečnilo ve Fakultní nemocnici Olomouc

4. října 2019

Více než devadesát zdravotnických pracovníků z České republiky i ze Slovenska si ve čtvrtek 3. října nenechalo ujít možnost zúčastnit se prvního setkání PICC a Midline týmů, které v konferenčních prostorách II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické uspořádal Odbor hlavní sestry Fakultní nemocnice Olomouc.

Setkání odborníků ze zdravotnických zařízení, která cévní týmy mají nebo je chtějí založit, mělo podle hlavní sestry FN Olomouc Ing. Andrey Drobiličové posloužit k tolik potřebnému předávání zkušeností a ke sdílení příkladů správné praxe standardizace a komplexní péče o žilní vstupy. Akci zahájili náměstkyně léčebné péče FN Olomouc MUDr. Eleni Mikušková a prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., přednosta Interní kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN v Motole. „Fakultní nemocnice v Motole, která je náš velký vzor v aktivitách PICC týmu, byla ostatně spolupořadatelem našeho setkání stejně jako Společnost pro porty a permanentní katétry, která dlouhodobě a velmi aktivně podporuje nelékaře v této oblasti,“ doplnila Ing. Andrea Drobiličová.

Premiérové setkání PICC a Midline týmů se podle Ing. Drobiličové setkalo s velice příznivou odezvou. „Mé velké poděkování patří všem, kteří vzniku PICC týmu v naší nemocnici věřili, kteří jej podpořili a podporují dál, moc si toho vážím,“ uvedla hlavní sestra FN Olomouc. Jak ubezpečila, na první setkání navážou v blízké budoucnosti další, hostit je budou střídavě FN Olomouc a FN v Motole. „Myslím, že jsme založili dobrou tradici,“ uzavřela Ing. Drobiličová.