Hospital Management 2019: Dva dny nabité aktuálními tématy zdravotnictví i jeho budoucností

22. listopadu 2019

Dva dny, sedm diskusních bloků, bezmála tři sta odborníků z celé České republiky i ze zahraničí a zejména živá a konstruktivní debata nejen o aktuálních a ožehavých tématech českého zdravotnictví, nýbrž také o vizích jeho blízké i vzdálenější budoucnosti. Tak lze charakterizovat konferenci Hospital Management 2019, který ve dnech 20 a 21. listopadu pořádala Fakultní nemocnice Olomouc. Pátý ročník inspirativního setkání zástupců vedení velkých zdravotnických zařízení, představitelů pojišťoven, státních regulačních orgánů i nadnárodních farmaceutických korporací se uskutečnil v olomouckém hotelu NH Collection Olomouc Congress.

„Jsem velmi příjemně překvapen, jak konference Hospital Management získává na významu a má přínos pro všechny účastníky. Sešlo se vás zde opravdu velké množství a je mi jasné, že dnes nikdo neabsolvuje podobné akce jen kvůli účasti,“ kvitoval zaplněný kongresový sál ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Iniciátor a odborný garant konference, obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA připomněl, že od prvního ročníku akce, která tehdy trvala pouhý jeden den, přibývá každoročně jedno významné téma a náplň jednoho bloku navíc. „Letos jsme představili projekty a lidi, kteří tvoří moderní nemocnice a to, čemu se říká koncept Smart City. Bavíme se mimo jiné o věčném sporu, zdali je lepší začít budovat na zelené louce, nebo upravovat do žádoucí podoby původní objekty,“ nastínil jeden z hlavních motivů letošního ročníku Hospital Management Ing. Merta.

Především vizi budoucnosti nemocnic a zdravotnictví se věnovali pozvaní hosté během prvního dne konference, a to v příspěvcích věnovaných nové architektuře nemocničních budov a začlenění zdravotnictví do konceptu Smart City, v prezentacích zaměřených na využití moderních technologií v medicíně nebo v bloku zaměřeného na problematiku digitalizace zdravotnictví. Program druhého den konference Hospital Management byl věnován především problémům a aktuálním výzvám českého zdravotnictví, zejména pak veřejným zakázkám a tenderování v nemocnicích.

„Hospital Management jsme uspořádali popáté a letošní ročník hodnotím jako jeden z nejlepších. Rozšířili jsme počet diskuzních bloků a zvýšil se počet účastníků, což potvrzuje náš předpoklad, že zvolená témata by mohla být atraktivní a lidé z praxe je vnímají jako důležitá. Jsem velmi potěšen, že sál byl plný i na úplně nový blok příspěvků o nové architektuře i následující blok věnovaný využití moderních informačních a komunikačních technologií v medicíně. Myslím si, že konference vyvolala takový zájem i proto, že se k tématům vyjadřovali velmi zajímaví hosté, zkušení, respektovaní a inspirativní odborníci věnující se svému oboru řadu let. Touto cestou všem moc děkuji za to, že přijali naše pozvání. Hlavně jejich zásluhou máme na konferenci velmi dobré ohlasy,“ doplnil obchodní náměstek FN Olomouc a duchovní otec konference Ing. Čeněk Merta.