Hospital Management 2019: Od nemocniční architektury a moderních technologií k aktuálním problémům českého zdravotnictví

20. listopadu 2019

Nová architektura nemocničních budov, Smart City, inovace ve zdravotnictví, umělá inteligence, telemedicína, digitalizace zdravotnictví, eHealth – to je jen zlomek atraktivních témat, jimž se od dnešního rána v olomouckém hotelu NH Collection Olomouc Congress věnuje bezmála tři sta odborníků z celé České republiky i ze zahraničí na konferenci Hospital Management, kterou pořádá Fakultní nemocnice Olomouc. Pátý ročník inspirativního setkání zástupců vedení velkých zdravotnických zařízení, představitelů pojišťoven, státních regulačních orgánů i nadnárodních farmaceutických korporací pokračuje i zítra.

„Jsem velmi a mile překvapen, jak konference Hospital Management získává na významu a má přínos pro všechny účastníky. Sešlo se vás zde opravdu velké množství a je mi jasné, že dnes nikdo neabsolvuje podobné akce jen kvůli účasti,“ kvitoval zaplněný kongresový sál ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Iniciátor a odborný garant konference, obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA připomněl, že od prvního ročníku akce, která tehdy trvala pouhý jeden den, přibývá každoročně jedno významné téma a náplň jednoho bloku navíc. „Letos tak představujeme projekty a lidi, kteří tvoří moderní nemocnice a to, čemu se říká koncept Smart City. Bavíme se mimo jiné o věčném sporu, zdali je lepší začít budovat na zelené louce, nebo upravovat do žádoucí podoby původní objekty,“ nastínil jeden z hlavních motivů letošního ročníku Hospital Management Ing. Merta.

Dnešní program odstartoval blok příspěvků věnovaných nové architektuře nemocničních budov a začlenění zdravotnictví do konceptu Smart City. „Jak je pro naše setkání charakteristické, snažíme se bavit o tématech, která jsou zajímavá a podstatná pro budoucnost nemocničního prostředí. A právě architektonické řešení nemocničních objektů mezi taková témata rozhodně patří,“ uvedl Ing. Merta. V prezentacích Ing. arch Adama Rujbra, který projektoval například první pasivní nemocniční budovu v ČR - II. interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou FN Olomouc, Ing. arch. Kristiny Richter Adamson a Ing. Petra Tomického ze společnosti LT Projekt, Ing. Rut Bízkové ze Strategického rámce SMO ČR a Ing. arch Michala Juhy z Fakulty architektury ČVUT rezonovala problematika začlenění nemocničních areálu do měst, otázka, zda by projektování zdravotnických staveb mělo preferovat komfort pacienta nebo efektivitu využití, nebo aktuální téma volby mezi rekonstrukcí starých nemocničních objektů a stavbou nových, před níž jsou postaveni zdravotníci i veřejnost například ve Zlíně či Ostravě. Druhý blok příspěvků, v němž vystoupili MSc. Francesco Puja z italské laboratoře Konica Minolta, Ing. Michal Kolb a Ing. Rostislav Babarík (Microsoft), doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (Výzkumné centrum SIX, VUT v Brně), prof. MUDR. Miloš Táborský, CSc. MBA FESC FACC z FN Olomouc a Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. (Medical Data Transfer), se zaměřil na využití moderních technologií v medicíně, a to od chytrých hodinek a telefonů v kardiologii přes aplikované užití umělé inteligence až po robotické systémy ve zdravotních a sociálních službách. Součástí druhého bloku prezentací byl přímý přenos z operačních sálů I. interní klinika – kardiologické FN Olomouc i praktická ukázka využití robota firmy Konica Minolta.

Konference Hospital Management dnes pokračuje blokem věnovaným digitalizaci zdravotnictví a kulatým stolem zaměřeným na ožehavá témata ve zdravotnictví, například financování nárůstu specializované péče nebo praktickým dopadům úhradové vyhlášky. Problémům a aktuálním výzvám českého zdravotnictví bude věnován i zítřejší program. Pozvání přijaly osobnosti, které patří mezi respektované špičky v různých oblastech zdravotnictví. V hotelu NH Collection Olomouc Congress budou diskutovat například ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči Ing. David Šmehlík, MHA, předseda představenstva Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Radomír Maráček, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Tomáš Gottvald, obchodní náměstek FN Hradec Králové Ing. Michal Filip, vedoucí Odboru centrálního nákupu Institutu klinické a experimentální medicíny Mgr. Michal Hojný a řada dalších významných hostů.

Podrobný program najdete na hm.fnol.cz.