Informace o darování krve pro Ukrajinu

4. března 2022

Transfuzní oddělení FN Olomouc je připraveno podílet se na zabezpečení odběrů krve pro Ukrajinu. Podle našich informací mají být dodávky krve na Ukrajinu organizovány centrálně vládou, proto nyní čekáme na výzvu k zahájení odběrů. Zorganizujeme speciální odběr a k němu Vás vyzveme – sledujete naše webové stránky a média.
Pravidelné odběry krve a krevní plazmy pro pacienty fakultní nemocnice i nadále pokračují.

Děkujeme za pomoc
Prim. MUDr. Dana Galuszková