Jak to bylo s Ježíškovou výzvou, aneb nahlédněte k Ježíškovi do dílny

24. prosince 2021

Ježíškova výzva vznikla v souvislosti se zákazem návštěv, kdy od 28. 10. 2021 do nemocnice za pacienty nemohli jejich nejbližší. Po zveřejnění naší výzvy se nám ze začátku scházelo tři až šest dárků za den. Jak se blížil konec Ježíškovy výzvy, zvyšovala se frekvence dárců a dárků. Velké poděkování patří kolegyním z podatelny, které dárky přijímaly, a kolegům z dopravy, kteří pomáhali s distribucí. V průběhu akce nás mile překvapilo množství dárků od rozličných dárcovských skupin jako například od zaměstnanců společnosti LORIKA CZ, s.r.o. Olomouc, kolektivu zaměstnanců Kliniky Zubního lékařství (ti dokonce uspořádali sbírku dvakrát), z Novorozeneckého oddělní FN Olomouc, Transfuzního oddělení FN Olomouc, Dětské kliniky FN Olomouc, Střední zdravotnické školy Kroměříž – 3A nebo Moravského divadla Olomouc.

Na zabalení všech dárků bylo spotřebováno přes 130 metrů balícího papíru, 35 dárkových taštiček, 4 balení lepící pásky, 4 balení dárkové stuhy, půl kila kávy jako doping a 5 řízků jako podpora pro naše dobrovolníky. Celkové zabalení nám zabralo 19 hodin.

Zabalené dárky byly 23 prosince naloženy do připraveného Ježíškova vozu a bylo jimi obdarováno více jak 230 pacientů.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc při balení a rozdávání dárků pro pacienty.

Děkujeme, že děláte dobro s námi.

Děkujeme, že jste šli do toho s námi.