Jak vypadá běžný pracovní den na URGENTu? Podívejte se na fotky Jindřicha Štreita

26. května 2022

Dvěma stům pacientů denně se věnují zdravotníci na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc. Škála poskytované péče sahá od neakutních onemocnění a zranění až po primární ošetření a zajištění životních funkcí u bezprostředního ohrožení života nebo organizaci a poskytování péče při hromadném výskytu zraněných či zasažených, a to v rámci mimořádné události. Personál URGENTu je také často nucen suplovat práci praktických lékařů.

Přesto bývají lékaři a sestry terčem komentářů frustrovaných pacientů. Jejich stížnosti přitom vycházejí v drtivé většině případů z neinformovanosti. Ti, kteří přicházejí s problémy, jež by měl a mohl vyřešit jejich praktický lékař, často zapomínají, že před nimi může být řada nemocných s podobnými potížemi nebo opodál zdravotníci bojují o něčí život. Ti, kteří nervózně posedávají v čekárně nebo se o svou frustraci ´dělí´ s personálem, si jen stěží umí představit, co všechno se děje nebo může odehrávat jen kousek od nich - na dispečinku, heliportu nebo v Emergency Room.

Jak vypadá běžný pracovní den na našem Oddělení urgentního příjmu, ukazují dokumentární fotografie, které pořídil fotograf Jindřich Štreit. Část souboru, který byl poprvé vystaven v roce 2019 a vzbudil obrovský ohlas i ve světě a má i knižní podobu, si nyní můžete prohlédnout ve vestibulu pavilonu A (modrý monoblok). Fotografie, jež s emocionální intenzitou zachycují situace, které jsou pro zdravotníky běžné a rutinní, ale pro pacienty stěží uvěřitelné, vystavujeme při příležitosti Mezinárodního dne urgentní medicíny, který připadá na pátek 27. května.