Kaple, pevnůstka i pietní místnost. Fakultní nemocnice Olomouc se připojí k Noci kostelů zajímavým prohlídkovým okruhem

22. května 2019

Tisíce farností a desetitisíce dobrovolníků z celé České republiky a napříč všemi konfesemi se každoročně zapojují do Noci kostelů. Smyslem projektu, jenž se letos koná už podesáté a dostal se k nám z Rakouska, je zpřístupnění sakrálních prostor široké veřejnosti, která by se jinak do kostela nevydala. V rámci Noci kostelů je navíc možné navštívit i místa a prostory, kam se běžně nedostanou ani věřící, jako například sakristie, krypty, věže či klášterní zahrady. Během večerních hodin bývá v kostelech zdarma připraven pestrý kulturní program - koncerty, výstavy, přednášky, komentované prohlídky nebo bohoslužby. Letos se k Noci kostelů připojí v pátek 24. května i Fakultní nemocnice Olomouc, kde se zájemcům otevře hned několik zajímavých lokalit.

V areálu FN Olomouc se nachází několik míst, které slouží, nebo v minulosti sloužily k liturgickým či pietním účelům. „V centrálním monobloku A se nachází kaple Božího milosrdenství sloužící jako oáza ztišení pro všechny pacienty i personál nemocnice. V nové budově II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické nalezla své zázemí poradna Hořec, která sousedí s pietní místností pro těla zemřelých pacientů,“ představuje místa, která se otevřou návštěvníkům od 18 do 22 hodin nemocniční kaplan Mgr. Jaroslav Křivánek.

  • Posluchárna v budově Neurologické kliniky v letech 1947-1957 sloužila jako konventní kaple ženského františkánského řádu.

V 19 a 20.30 hodin se mohou navíc zájemci vydat na prohlídkový okruh k místům, která v olomoucké fakultní nemocnici sloužila v minulosti k bohoslužebným a pietním účelům. Vedle pietní místnosti a pevnosti Fort Tafelberg to bude také méně známá kaple na Neurologické klinice. „Současná posluchárna v budově Neurologické kliniky sloužila v letech 1947 až 1957 jako konventní kaple ženského františkánského řádu, který měl v ulici I. P. Pavlova svůj řeholní dům. Vzhledem k době vzniku této sakrální stavby i následným politickým okolnostem je bývalá kaple Božského srdce Páně na neurologii ojedinělým dokladem poválečné sakrální architektury na našem území, která je odborníky definována jako přechod mezi funkcionalismem a takzvaným stylem Brusel. I přes dodatečné adaptační úpravy pro potřeby výuky jsou dodnes patrné stavební prvky či výzdoba interiéru, které napovídají, jaký byl původní účel prostoru,“ popisuje prostory kaple Mgr. Křivánek.

Sraz zájemců o prohlídkový okruh s průvodcem bude před budovou Porodnicko-gynekologické kliniky u babyboxu. Bez průvodce nebude možné se do objektů dostat. „V průběhu večera od šesti do deseti hodin budou návštěvníkům k dispozici naši nemocniční kaplani, kteří rádi zodpoví všechny dotazy ohledně duchovního doprovázení v nemoci. Před kaplí v monobloku A se budou dávat poutníkům do pasu razítka a bude zde pro ně připraveno i malé občerstvení. Jako bonus bude návštěvníkům v rámci prohlídkového okruhu s průvodcem umožněn vstup do podzemí pevnosti Fort Tafelberg,“ uzavírá Mgr. Jaroslav Křivánek.

  • Fort Tafelberg