Kardiochirurgická klinika FN Olomouc si připomíná dvacáté výročí své existence

3. května 2022

Již dvacátým rokem je Kardiochirurgická klinika významnou součástí Fakultní nemocnice Olomouc. Za tuto dobu provedli její odborníci více než 14 tisíc operací srdce a velkých cév a vyléčili nebo zlepšili kvalitu života mnoha pacientů nejen ze spádového Olomouckého a Zlínského kraje. Své jubileum si Kardiochirurgická klinika a její tým připomínají výroční konferencí, která se koná v přednáškových sálech II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické ve středu 4. května. Záštitu nad akcí převzali ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

  • Z činnosti Kardiochirurgické kliniky. Foto: Jindřich Buxbaum

 

Historie kardiochirurgie v Olomouci se datuje od roku 1943, kdy na zdejší všeobecně chirurgické klinice provedl profesor Vladislav Rapant operaci pro zánětlivé onemocnění srdečního vaku - takzvanou perikardektomii. O pět let později se v Olomouci začaly provádět operace vrozených srdečních vad u dětí. V některých případech se jednalo o první výkony svého druhu v tehdejším Československu. Přístroj pro mimotělní oběh vlastní konstrukce nahrazující funkci srdce a plic během operace se začal používat koncem 50. let minulého století. Bohužel na přelomu 60. a 70. let kardiochirurgie v Olomouci pro nezájem rozvoje oboru ze strany tehdejšího vedení nemocnice postupně zanikla.

„O návrat kardiochirurgie do Olomouce se v minulosti snažilo několik generací lékařů. Důvodem bylo poskytnout obyvatelům moravského regionu vlastní dostupnou kardiochirurgickou péči. Poslední, několikaletá fáze přípravy vzniku kardiochirurgického pracoviště je spojena s týmem bývalého ředitele naší nemocnice docenta Václava Rýznara s velkým přispěním tehdejších přednostů I. interní kliniky a II. chirurgické kliniky, profesorů Jana Lukla a prof. Miloslava Dudy,“ zmiňuje přednosta Kardiochirurgické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.

Dne 20. února 2002 provedl primář nově otevřeného pracoviště v Olomouci doc. Petr Němec se svým novým týmem aortokoronární bypass u prvního pacienta a navázal tak na tradici olomoucké chirurgické školy. V období 2007 - 2020 vystřídal docenta Němce prof. Vladimír Lonský, za jehož vedení se klinika dále rozvíjela. „Počty operací a vynikající výsledky potvrdily správnost rozhodnutí otevření olomouckého pracoviště a jeho koncepci disponující týmem kardiochirurgů, kardioanesteziologů, kardiologů, perfuziologů a kvalifikovaných sester,“ doplňuje docent Šantavý.

Přítomností kardiochirurgie získala FN Olomouc statut komplexního kardiovaskulárního a traumatologického centra. Zařadila se tak mezi špičkové fakultní nemocnice v ČR, poskytující lékařskou péči v celém spektru medicínských oborů. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci tímto získala nový obor v systému pregraduální a postgraduální výuky. „Ale především a nejvíce získali pacienti se srdečním onemocněním v Olomouckém a Zlínském kraji. Mají ve svém dosahu kliniku, kde najdou péči odborníků a nejmodernější technologie, dávající vysokou naději na uzdravení,“ vyzdvihuje doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.

Součástí programu výroční konference je výstava fotografií Jindřicha Buxbauma, které tento tvůrce pořídil právě na Kardiochirurgické klinice, jejímž pacientem byl.

  • Z činnosti Kardiochirurgické kliniky. Foto: Jindřich Buxbaum