Kardiochirurgové FN Olomouc využívají k náhradě aortální chlopně bezstehové bioprotézy

12. února 2024

Bezstehová bioprotéza – zní vám tento medicínský termín jako z vědecko-fantastického filmu? Jenže tato sci-fi se čím dál více prosazuje v progresivních nemocnicích po celém světě jako efektivní a šetrná metoda, která pomáhá nemocným trpícím tzv. aortální stenózou, tedy zúžením aortální chlopně. Už více než rok implantují bezstehové bioprotézy také kardiochirurgové Fakultní nemocnice Olomouc. Jejich využití značně zkracuje čas operace a výrazně snižuje celkovou zátěž pacienta.

  • Obrázek 1: Edwards Intuity Elite valve system©, Edawrds

 

Aortální stenóza neboli zúžení aortální chlopně je nejčastěji operovanou srdeční vadou. Onemocnění brání dostatečnému otevírání chlopně během stažení srdeční svaloviny a tím ztěžuje výtok krve z levé komory. Medicína může v mnoha případech zmírnit příznaky, ale selhávající chlopeň nevyřeší jinak než její výměnou. Lékaři mohou vybírat z několika možností jak pacientovi pomoci. A jednou z nich je právě implantace bezstehové bioprotézy. „Bezstehová aortální bioprotéza implantovaná chirurgickou cestou je již ověřenou alternativou klasické, chirurgickými stehy fixované bioprotézy. Poškozená chlopeň je při tomto výkonu vystřižena a nahrazena bezstehovou protézou. Při výkonu je pacient napojený na mimotělní oběh se srdeční zástavou obdobně jako u klasických bioprotéz, ale délka operace je výrazně kratší. Pro zdárnou implantaci bezstehové bioprotézy navíc nemusejí chirurgové přistupovat k podélné střední sternotomii, tedy k protětí hrudní kosti v celé její délce, nýbrž jim stačí miniinvazivní přístup, a to buď cestou částečná horní sternotomie, kdy je rozetnuta pouze horní třetina hrudní kosti, nebo cestou pravostranné minitorakotomie, tedy krátkým řezem mezi 2. a 3. žebrem“ vysvětluje moderní metody přednosta Kardiochirurgické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. Martin Šimek, Ph.D.

Olomoučtí kardiochirurgové úspěšně implantují bezstehové bioprotézy do aortální pozice již více než rok. „Pracujeme s protézami ´Edwards Intuity Elite valve systém´, které jsme dosud implantovali dvanácti pacientům s diagnózou degenerativní aortální stenózy. Namísto chirurgických stehů je v těchto případech bioprotéza fixována v aortální pozici pomocí kovového stentu, podobně jako u aortálních náhrad určených pro transkatetrovou implantaci, neboli TAVI. Cílem je snížení operačního traumatu operovaných a zkrácení času potřebného k provedení chirurgické náhrady aortální chlopně,“ doplňuje docent Šimek.