Když je ošetření téměř nemožné. Autistickým pacientům ve FN Olomouc pomáhají při anestezii nové postupy

27. září 2022

Absolvovat zákrok u stomatologa či stomatochirurga je často obtížné a stresující i pro „normálního“ člověka. U pacientů s některými druhy mentálního znevýhodnění, zejména s poruchami autistického spektra (PAS), je to však někdy prakticky neřešitelné i přesto, že jsou tato ošetření prováděna v celkové anestezii. I samotné „uspávání“ totiž pro tyto pacienty znamená stres a nezřídka jsou standardní postupy zdravotníků spouštěčem mnohdy prudké obranné agrese. Ve Fakultní nemocnici Olomouc proto zavádějí do praxe individuální přístup k těmto pacientům právě při úvodu do celkové anestezie. Tyto postupy její průběh výrazně usnadňují, činí příjemnějším a bezpečnějším pro všechny zúčastněné a eliminuji nutnost fyzické imobilizace pacienta.

  • Ve Fakultní nemocnici Olomouc zavádějí do praxe individuální přístup k pacientům s poruchami autistického spektra (PAS) při úvodu do celkové anestezie.

 

Nápad inovovat zaběhlé standardy a metody v mimořádných případech se zrodil v hlavě anesteziologické sestry Mgr. Renáty Krčilové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc. V rámci své diplomové práce, v níž se touto tematikou zabývala, zjistila, že pro podobné případy vlastně neexistuje jednotný doporučený postup a metodika. „Na zákrokový sál přicházeli pacienti s osobitými vzorci chování a jednání vycházejícími z mentálního stavu, o kterých jsme neměli ani ponětí. K mání byly jen od doprovodu narychlo sehnané informace a zároveň byla nutná okamžitá orientace v situaci a rychlé návrhy postupů. Proto jsem dala dohromady jednoduchý dotazník, který okolí pacienta vyplní ještě před zákrokem,“ popisuje svou inovaci Renáta Krčilová.

Doprovod, tedy osoba pacientovi blízká a znalá vzorců jeho chování, je díky tomu povýšena na rovnocenného partnera tymu a úvod do anestezie probíhá v klidu, bez stresu. „Nyní tak máme k dispozici informace, tipy i rady, které se dostanou ke zdravotníkům včas před výkonem. Například oslovení, na něž je pacient zvyklý, přítomnost hračky, na kterou je fixován. Takže máme v rukou klíč ke klientovi, a ten nám může pomoci předejít nežádoucí obranné agresi. Dostali jsme šanci pracovat na patřičné úrovní a bezpečně a současně dostát právům našich pacientů v praxi. Dotazník jsem již předala k užívání do nemocnic v Praze, Brně, Jihlavě a Zlíně,“ říká anesteziologická sestra.

Ve svém úsilí o pomoc lidem s PAS spojila Renáta Krčilová síly se sdružením Jdeme autistům naproti z.s. (JAN), které nabízí pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. „Lidé s těmito poruchami často nerozumí standardním životním situacím a špatně chápou mluvené slovo, což komplikuje i zcela běžné zdravotnické úkony, jako je třeba odběr krve. Při některých výkonech v zubní péči jsou pak bez celkové anestezie prakticky neošetřitelní. Další problém je ten, že rodiče či pečovatelé těžko hledají místo, kam je možné s těmito pacienty docházet, protože ne každé zdravotnické pracoviště je schopno jim péči poskytnout. Jsme vděční paní Krčilové za to, že iniciovala řadu dílčích postupů a inovací, které nám tyto problematické situace velmi usnadňují,“ chválí advokační pracovnice spolku JAN Bc. Kateřina Dobrozemská.

Dotazník vytvořený Mgr. Renátou Krčilovou je nyní již součástí standardizovaných dokumentů FN Olomouc. Tím ale spolupráce mezi nemocnicí a sdružením JAN nekončí. Dalším jejím konkrétním výstupem bude cvičná zubní ordinace ve Slovenské ulici v Olomouci, kde si lidé s PAS budou moci „nanečisto“ vyzkoušet návštěvu u zubaře a odbourat tak částečně stres před skutečným zákrokem. Jejich okolí navíc předem zjistí, jaká úskalí na ně při výkonu čekají. „V ordinaci zároveň využijeme moderní metody, které se v práci s dětmi s PAS osvědčily, jako například Snoezelen nebo ABA. Je to věc, kterou zatím nikdo nezkusil, a jsme zvědaví, jaký bude výsledek. Každopádně moc děkujeme olomoucké fakultní nemocnici a Lékařské fakultě Univerzity Palackého za poskytnuté zubařské křeslo, v červenci jsme dále získali od Armády České republiky vyřazený anesteziologický přístroj. A 11. října chceme cvičnou ordinaci slavnostně otevřít,“ plánuje Kateřina Dobrozemská.

  • Ve cvičné ordinaci si pacienti s PAS budou moci „nanečisto“ vyzkoušet návštěvu u zubaře.

 

„Počet neošetřitelných pacientů a zejména dětí s mentálními poruchami enormně roste a práce s nimi je mimořádně náročná. Navíc bývá často na okraji zájmu společnosti. Proto jsme moc rádi za pozornost, pomoc, podporu a pochopení všech kolegů nejen z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kteří se na samém začátku nebáli do jiných postupů jít. Poděkování patří i celé naší nemocnici, která nejen výzkum, ale i nové postupy zaštítila, a také všem vojenským i civilním institucím za chuť a odhodlání nám pomoci. Je až nemožné je všechny jmenovat,“ děkuje Mgr. Renáta Krčilová. „Nenabízíme všespasné řešení, ale cestu. Ochota, empatie a profesionalita zdravotníků jsou totiž nedílnou součástí této cesty,“ dodává.

Nové metody velmi vítá i ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Zavedené postupy jsou zcela v souladu s naší filosofií poskytovat pacientům progresivní a účelnou péči, navíc vstřícnou k nim samotným. A také s tím, že žádná, byť sebemenší skupina klientů pro nás není marginální či nějak méně důležitá,“ vyzdvihuje úsilí všech zapojených Roman Havlík.