Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc zřídila poradnu pro pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19

5. května 2020

V průběhu pandemie choroby COVID-19 se postupně ukázalo, že také po ústupu samotného onemocnění je třeba pacienty i nadále sledovat ve specializovaných ambulancích. Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc tak byla založena poradna právě pro tyto pacienty. Podstoupí v ní všechna nezbytná vyšetření, jako je například spirometrie, rentgen plic a další.

„V souvislosti s nemocí COVID-19 se nejvíce hovoří o riziku možného rozvoje různých forem plicní fibrózy, tedy zjizvení plic, jež se může vyskytnout po prodělaných virových pneumoniích, čili zápalu plic vyvolaného například chřipkovými viry,“ vysvětluje důvod vzniku ambulance lékař plicní kliniky MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Spirometrii má sice dle jeho slov k dispozici celá řada specialistů včetně některých praktických lékařů, ale důležitou komponentou, která není natolik rozšířená, je měření difuzní kapacity oxidu uhelnatého. „A právě tento parametr je často první známkou, že u pacienta může docházet k rozvoji plicní fibrózy. Naše klinika tak reaguje na aktuální potřebu pacientů, která značně přesahuje hranice celého Olomouckého kraje,“ zdůrazňuje Milan Sova.

Pacienti po prodělaném onemocnění COVID-19 se do poradny mohou objednat na telefonním čísle 588 443 561. Podmínkou je, aby byli již vyléčení, tedy s negativním výsledkem vyšetření.