Konec jednoho symbolu. Stará brána do areálu Fakultní nemocnice Olomouc z ulice I. P. Pavlova jde k zemi

31. května 2019

Pro řadu lidí se s tímto objektem pojí první vzpomínky na návštěvy Fakultní nemocnice Olomouc v dětství. Někteří si ještě pamatují, jak vrátný v šedé uniformě se svazkem klíčů každou středu a neděli bedlivě sledoval hodiny, aby přesně v 15 hodin odemkl bránu pro vstup návštěv. Nyní jsou dny objektu bývalé vrátnice do areálu nemocnice z ulice I. P. Pavlova sečteny. Budovu s interním označením Wy čekají v nejbližších dnech demoliční práce. Hlavním důvodem bourání je odstranění úzkého místa na páteřní obslužné komunikaci. Hotovo by mělo být do poloviny července letošního roku, kdy stavební úpravy za zhruba tři miliony korun definitivně skončí.

Vrátnice v ulici I. P. Pavlova byla původně hlavním a dlouhou dobu i jediným vstupem do FN Olomouc. Postupně se ale s rozvojem nemocnice dostala z hranice až hluboko do jejího areálu, čímž její využití ztratilo své opodstatnění. „V místě klenutého průjezdu je pouze jeden jízdní pruh s problematickými jízdními i rozhledovými poměry. Jeho profil navíc nesplňuje parametry technické normy pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, zejména požární techniky. Část objektu sloužící dříve jako veřejné záchody je dlouhodobě neužívaná a ve špatném stavebně technickém stavu, vnitřní instalace jsou již prakticky nefunkční,“ popisuje aktuální stav objektu vedoucí Oddělení přípravy investic Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Martin Říha.

Celkové náklady na odstranění stavby a související stavební úpravy činí zhruba tři miliony korun včetně DPH, z toho samotná demolice stojí 2,5 milionu. „Před zahájením bourání musela být ještě provedena přeložka sdělovacích kabelů CETIN za 300 tisíc korun. Vedle bourání objektů bývalé vrátnice a veřejných záchodů je součástí stavebních prací i rozšíření vozovky na dva jízdní pruhy a úpravy chodníků. Specifickým problémem celého projektu jsou opatření, která vyžadují předpisy pro odstranění krytiny střechy ze šablon obsahujících azbest. Tyto práce musejí být prováděny v uzavřeném kontrolovaném pásmu, hermeticky odděleném od okolních prostor,“ vysvětluje Ing. Říha s tím, že část uvolněné plochy bude po demolici využita k rozšíření vozovky a chodníků, zbývající část ve svahu bude zatravněna a zahradnicky upravena.

Vše by podle smlouvy se zhotovitelem mělo být hotovo nejpozději do 15. července letošního roku. „Návštěvníkům, pacientům i zaměstnancům nemocnice se omlouváme za komplikace související s demoličními pracemi. Jejich postup je organizován tak, aby se minimalizovaly dopady na možnost průjezdu místem stavby. Bourat se bude ve dnech pracovního klidu a rekonstrukce povrchu vozovky bude probíhat po částech s jen omezeným průjezdem,“ uzavírá vedoucí Oddělení přípravy investic.