Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví opět přivítala v Olomouci špičkové odborníky prezentující aktuální témata

20. září 2022

Už posedmé se v Olomouci scházejí odborníci z různých oblastí zdravotnického prostředí na konferenci Veřejné zakázky ve zdravotnictví, jejímž ústředním tématem jsou praktické zkušenosti z oblasti zadávání veřejných zakázek v nemocnicích a ve zdravotnickém prostředí obecně. Letošní ročník akce, kterou pořádá Fakultní nemocnice Olomouc, se koná 19. – 21. září za vysoké účasti zhruba 350 vystupujících a posluchačů. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

  • Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví se účastní zhruba 350 odborníků z růzých odborných oblastí.

 

„Je velmi zajímavé, že o konferenci Veřejné zakázky ve zdravotnictví je větší zájem než o mnohé podobné akce některých medicinských odborností. Takový zájem je určitě pozitivní, a pokud tato akce povede ke kýženému zjednodušení systému veřejných zakázek, tak každý takový krůček bude ze strany poskytovatelů zdravotní péče kvitován,“ uvedl konferenci ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

„Je dobrým zvykem, že témata našeho setkání vždy přizpůsobujeme aktuálnímu dění,“ říká za organizátory akce garant konference Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek FN Olomouc. „Jedním ze stěžejních témat aktuálního ročníku je tak například zavádění metody BIM pro veřejné zakázky v oblasti stavebních investic. Potěšující je rovněž aktivita Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který si připravil pro každý blok konference svou prezentaci,“ zmiňuje Ing. Merta.

Novinkou letošního ročníku jsou dva úvodní workshopy na daná témata, které se v pondělí 19. září konaly na půdě II. Interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc. „Musím říct, že tato novinka se nejen mně velice líbila a určitě v této aktivitě budeme pokračovat i v dalších ročnících,“ slibuje Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA.

V dalších dvou dnech konference čekají na její účastníky bloky týkající se veřejných zakázek z pohledu státních institucí a legislativního prostředí v ČR, veřejných zakázek v oblastech léčiv a diagnostik, zdravotnických prostředků, informačních technologií a stavebních investic a služeb.