Kryokonzervace ze zdravotní indikace je hrazena ze zdravotního pojištění

6. června 2022

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přinesla dvě zásadní změny v oblasti asistované reprodukce. O tom, že na proplacení umělého oplodnění (IVF) mají od 1. 1. 2022 nárok ženy do 40. narozenin, jsme před nedávnem informovali. A druhá zásadní novinka se týká žen i mužů. Od ledna je ze zdravotního pojištění hrazena kryokonzervace, a to v případě že je tento výkon doporučen onkologem nebo hemato-onkologem.

Dle přesného znění novely zákony se nově „ze zdravotního pojištění se hradí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi a jejich uchovávání po dobu nejdéle 10 let, a to pro zachování možnosti umělého oplodnění, pokud má pojištěnec podstoupit indikovanou léčbu, která může ohrozit plodnost pojištěnce. V případě, že pojištěnec do 1 roku od odběru zárodečných buněk podle věty první nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nehradí se ze zdravotního pojištění po uplynutí této doby další uchovávání odebraných zárodečných buněk.“ V případě, že nakonec nedojde k onkologické léčbě způsobující neplodnost nebo významné omezení plodnosti, uchování je hrazeno maximálně po dobu jednoho roku.

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte.