Kurz sanitář letos proběhl ve Fakultní nemocnici Olomouc navzdory epidemii COVID-19. Jeho absolventi si pochvalují pracovní uplatnění

1. září 2020

V komplikovaných podmínkách probíhající koronavirové pandemie se letos uskutečnil akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář, který každoročně pořádá Fakultní nemocnice Olomouc nejen pro zájemce o zaměstnání ve vlastním zdravotnickém týmu. Kurz trvá běžně tři měsíce, vzhledem k hygienickým a epidemiologickým opatřením v jarních měsících se však tentokrát protáhl na měsíců pět. Jeho absolventi následně nalézají pracovní uplatnění v olomoucké fakultní nemocnici, ale také v dalších zdravotnických zařízeních.

První sanitářský kurz ve FN Olomouc byl zahájen v březnu roku 2018, ten letošní byl v pořadí již pátý. „Kurz trvá tři měsíce a sestává ze 100 hodin teorie, 40 hodin praxe u lůžka na vybraném oddělení z pěti nabízených klinik interních i chirurgických oborů a 40 hodin seznámení s různými pracovišti naší nemocnice,“ popisuje průběh kurzu specialistka ošetřovatelství Mgr. Bc. Petra Stejskalová z Úseku nelékařských oborů Fakultní nemocnice Olomouc. „V rámci teoretické části, na níž se podílí jedenáct lektorů v pěti modulech, vstřebávají posluchači základy zdravotnictví od epidemiologie a hygieny, somatologie, první pomoci a zejména ošetřovatelských činností, až po základy psychologie a komunikace,“ dodává Stejskalová.

Do každého otevřeného kurzu je přijato vždy 15 uchazečů, celkem jich doposud úspěšně prošlo 75.  „Kurzy bývají každoročně vypisovány dva, letos však kvůli koronaviru zůstane jen u jednoho. Ten jsme ukončili 5. srpna a vlivem epidemie se poněkud protáhl. Začal 11. března právě v době přijímaných opatření, takže se stihl pouze první vyučovací den a vše se znovu rozjelo až na konci května,“ zmiňuje Petra Stejskalová.

A zdůrazňuje, že ne každý, kdo je vybrán do kurzu, musí nutně pracovně zakotvit právě ve FN Olomouc. „Samozřejmě do kurzů přijímáme i ty co, mají práci nebo příslib zaměstnání u jiného zaměstnavatele, protože nejsme schopni slíbit všem frekventantům, že najdou uplatnění v naší nemocnici. Na druhou stranu je logické, že právě toto je primární cíl - mít vlastní kurz a vychovat si zaměstnance dle požadavků našich pracovišť. Hlavní přínos je v tom, že už na samotném začátku při vstupním pohovoru se snažíme vybírat do kurzu lidi, kteří mají pro tuto profesi zapálení a vědí, co mohou očekávat a že to je opravdu to, co chtějí dělat,“ uzavírá Mgr. Bc. Petra Stejskalová.

Její slova potvrzuje také absolventka kurzu a dnes sanitářka Traumatologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Lenka Marešová. „Po dvaceti letech ve firmě jsem se rozhodla odejít a zkusit něco nového. Zvládla jsem sanitářský kurz v olomoucké nemocnici a nastoupila na Traumatologickou kliniku. Je zde dobrý kolektiv, práce s lidmi mě baví a naplňuje. Jsem ráda, že jsem tento krok udělala, jsem tu velmi spokojená,“ kvituje spokojená absolventka.

Další sanitářský kurz plánuje FN Olomouc otevřít pravděpodobně v lednu příštího roku. Vzhledem k tomu, že v olomoucké fakultní nemocnici pracuje více než polovina úspěšných absolventů, toto úsilí se organizátorům bohatě vyplácí.