Lékař Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Študent získal prestižní ocenění

9. října 2023

Prestižního ocenění se na konci září letošního roku dočkala vědecká práce MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. FEBU z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Doktor Študent ml. obdržel od Purkyňova nadačního fondu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) jako hlavní autor cenu pro chirurgické obory za článek s nejvyšším impakt faktorem za rok 2022. Cenu autor převzal od předsednictva ČLS JEP na půdě Senátu Parlamentu ČR. Gratulujeme!

„Velice si ceny vážím a jsem rád, že Česká lékařská společnost podporuje publikační aktivitu v oblasti lékařských věd. Práce byla výsledkem několikaletého úsilí kolektivu lékařů Urologické a Radiologické kliniky naší fakultní nemocnice a její publikování v nejprestižnějším světovém periodiku v našem oboru je v širším regionu ojedinělým úspěchem. Fixace peritonea je prvním skutečně efektivním postupem k prevenci lymfokél po radikální prostatektomii, které vedou k výrazné morbiditě a nutnosti chirurgických intervencí. Radikální prostatektomie je nejčastější urologickou operací pro karcinom prostaty, nejčetnější malignitu u mužů. Technika je tedy přínosem v každodenní praxi,“ uvedl MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. FEBU, jenž tuto cenu dostal dokonce již podruhé za svou kariéru. 

  • Obrázek: MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. FEBU (třetí zleva) získal ocenění od Purkyňova nadačního fondu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

Oceněná studie se týkala radikální prostatektomie s pánevní lymfadenektomií (odstranění prostaty a pánevních uzlin), tedy jednoho z nejčastějších výkonů, který je na Urologické klinice FN Olomouc prováděn. Právě hlavní autor této práce, doktor Vladimír Študent ml., zkoumal klinický dopad vylepšení operační techniky fixací parietálního peritonea (pobřišnice) ke kosti stydké. Tato nová operační technika prokázala snížení četnosti jinak poměrně časté komplikace - výskytu lymfokél (kolekce tkáňového moku) v pánvi. Nová operační technika, která byla testována právě na sálech olomoucké Urologické kliniky, snížila jejich výskyt o více než polovinu (z 44 na 21 %) a symptomatických lymfokél (tedy těch, které dělají pacientům potíže) na čtvrtinu (z 11,5 na 2,4 %). 

Práce vyšla v nejvíce impaktovaném urologickém časopise v urologii, European Urology - (IF): 24,344 (2021). Na tento úspěch navázala mezinárodní spolupráce, kdy MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. FEBU spolu s centry ve Spojených státech amerických a Německu publikoval meta-analýzu klinických dat ze čtyř randomizovaných studií, která potvrdila snížení výskytu lymfokél na polovinu. Ve zkrácené podobě byla tato práce zveřejněna v měsíčníku americké urologické společnosti (AUA news) s odkazem na titulní straně tištěné verze.

„Práce pana doktora Študenta a celého týmu, který se na ní podílel, si nesmírně vážím. Jedná se o kvalitní vědeckou studii s významným dopadem na naši léčebnou činnost. Jde o počin o to významnější, že vychází z každodenní, takřka již rutinní práce naší kliniky, na níž si přesto pan doktor Študent dokázal najít něco inovativního, což bylo oceněno i světovou urologickou komunitou,“ konstatoval přednosta Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.