Lékaři FN Olomouc předali pacientům informace o diagnostice a léčbě rakoviny prostaty

20. ledna 2022

Ve čtvrtek 19. ledna uspořádalo sdružení PROSTAK, o. p. s., spolu s Urologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc vzdělávací seminář pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty. Sdružení si dává za cíl formou přímého kontaktu lékařů s účastníky semináře předat pacientům a jejich blízkým ucelené informace o diagnostice a léčbě rakoviny prostaty, o vlivu léčby na kvalitu života a možnostech jejího pozitivního ovlivnění.

  • MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU, P. Vladimír Mikulica, prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

 

Na setkání se svými příspěvky vystoupilo šest lékařů: prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU, MUDr. Hana Študentová, Ph.D., MUDr. Eva Burešová, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. a prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc. Hovořilo se mimo jiné o diagnostice nemoci, o vlivu genetické dispozice, o nových možnostech léčby a dalších možnostech ovlivnění léčby. Odborné přednášky zakončil vlídným duchovním slovem P. Vladimír Mikulica.

Poděkování patří všem přednášejícím, účastníkům za projevený zájem a živou diskuzi a Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vstřícnost, s jakou k této akci přistoupila.

Přednášky:

  • Jak poznat blížící se nemoc? (diagnostika, co nám říkají jednotlivé indikátory, vliv genetické dispozice) | prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
  • Nové možnosti léčby (vč. využití robotické operativy) | MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU
  • Moderní onkologická léčba | MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
  • Jaké máme možnosti léčby při potížích s pomočováním a erektilní dysfunkcí po operaci? | MUDr. Eva Burešová, Ph.D.
  • Rakovina prostaty, co mohu dělat z pohledu pacienta? | doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
  • Duchovní léky při onemocnění těla | P. Vladimír Mikulica