Lepší je být zdravý nežli pacient. Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc poradí, jak můžeme sami přispět k vlastnímu zdraví

17. března 2021

Jak aktivně přispět k vlastnímu dobrému zdravotnímu stavu? Jak jíst, spát či hýbat se? Co znamená být v souladu sám se sebou? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi hosté, které si do série debat nazvané Ambulance aktivního zdraví (Ambulance AZ) pozve ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Zhruba tři čtvrtě hodiny trvající pořady vzniknou ve spolupráci s olomouckým televizním studiem BEA production a bude je možné zhlédnout naživo v přímém přenosu nebo i posléze ze záznamu na webových stránkách ambulanceAZ.fnol.cz

 

Nejen v současné době mimořádně ovlivněné koronavirovou epidemií je velmi důležité, aby se lidé sami aktivně starali o své zdraví a neřešili s pomocí zdravotnictví až samotná onemocnění. „Cílem naší série debat je připomenout veřejnosti téma aktivního zdraví. Vnímám jako důležité poselství, že ve světě, kde je hodně nemocí a nemocných, by měl každý z nás začít u sebe, sám se posouvat a něco pro sebe dělat. Za klíčové přitom považuji hledání vyváženosti. Návodů na různé diety nebo pohybové aktivity je plný internet, mnohdy ruku v ruce se zjevnou komercí. Chybí ale často ona rozumná vyváženost, tedy pohled na to, jak působit na svůj organismus, aby to bylo skutečně prospěšné,“ říká Roman Havlík.

Ten si do televizního studia BEA k prvnímu setkání na téma Přínosy půstu pozval své kolegy z olomoucké fakultní nemocnice: přednostu II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické a předsedu České gastroenterologické společnosti doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D. a primáře III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické prof. MUDr. Davida Karáska, Ph.D., vedoucího diabetologického centra nemocnice a člena výboru České společnosti pro aterosklerózu. „S těmito předními odborníky na gastroenterologii a diabetologii se chceme podívat na v současnosti populární postění, jeho význam pro předcházení chorob a pročištění organismu a samozřejmě také bezpečnost těch, kdo půst vyzkoušejí. V současné době už existuje dost tvrdých dat vypovídajících o tom, že správně a rozumně vedený půst může být lidem prospěšný,“ uvádí profesor Havlík.

V rámci pořadu budou pozvaní odborníci také odpovídat na dotazy diváků. Nezůstane však pouze u diskuze, pořad má mít přesah i do ambulantní sféry. Zájemci, kteří budou chtít poradit, jak s půstem začít, či konzultovat s odborníky svá případná zdravotní omezení, budou moci využít kontaktů na ambulance zajištěné III. interní klinikou a Klinikou tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.

Pilotní Ambulance AZ na téma Přínosy půstu bude na webových stránkách ambulanceAZ.fnol.cz k vidění ve středu 24. března od 17 hodin. Na stejné internetové adrese zájemci mohou klást odborníkům již před vysíláním dotazy a najdou zde také různé zajímavé odkazy a tipy na podporu aktivního zdraví. Další díly věnující se spánku, pohybu a lidské mysli by měly přijít na řadu ještě do letošních prázdnin. „Věřím, že tento náš počin rozvíří debatu o aktivním zdraví a našem podílu na něm,“ uzavírá prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
(* 11. 4. 1965)

 

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg. Jeho odbornou specializací jsou operace slinivky břišní.
  • Od roku 2009 působil ve FN Olomouc jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl.
  • Na základě výsledků výběrového řízení, v němž hodnoticí komise jednoznačně doporučila právě Romana Havlíka, jej ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenoval do funkce ředitele s platností od 1. března 2012. Ve funkci nahradil MUDr. Radomíra Maráčka.
  • Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština).
  • Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku a ve Francii.