Milostivé léto se vztahuje i na dlužníky FN Olomouc

17. prosince 2021

Informace Fakultní nemocnice Olomouc ohledně tzv. milostivého léta:

  • týká se dlužníků FN Olomouc (fyzických osob), u kterých je dluh vymáhán exekučně soudním exekutorem;
  • dlužník má šanci splnit dluh zjednodušeným a finančně méně nákladným způsobem
  • pokud dlužník uhradí do 28.1.2022 exekutorovi jistinu a náklady exekuce, bude exekuce zastavena a dlužník osvobozen od placení zbytku dluhu;
  • právní úprava tzv. milostivého léta nabyla účinnosti dnem 28.10.2021
  • dluhy, na které milostivé léto nelze využít - např. pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslně;

FN Olomouc doporučuje dlužníkům kontaktovat příslušného exekutora (nejlépe e-mailem) za účelem:

  • zjištění výše jistiny
  • zjištění výše nákladů exekuce (zda 750,-Kč bez DPH nebo 908,-Kč s DPH)
  • informování exekutora o úmyslu využít institutu tzv. milostivého léta
  • zjištění čísla účtu, na které jistinu a náklady exekuce uhradit (s poznámkou „milostivé léto“);

Pokud však dlužník nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce do 28.1.2022, exekuce poběží dál.

Více informací na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR: Milostivé léto – Exekuce (justice.cz)