Mladí lékaři Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc absolvovali první simulační trénink

4. července 2019

První workshop simulační medicíny pro mladé lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc se uskutečnil ve středu 19. 6. 2019 v prostorách Simulačního a medicínského centra SIMECE a CENTESIMA na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Po krátkém seznámení s týmem lektorů a programem workshopu následovalo seznámení se simulátorem SimMan 3G. Lektoři kurzu připravili jednu situaci týkající se perioperační komplikace v průběhu plánované operace a jednu úlohu řešící zhoršení stavu pacienta na JIP po prodělaném operačním výkonu. Byly určeny tříčlenné skupiny, ve kterých danou úlohu řešili vždy dva lékaři a jedna sestra. Simulace probíhaly současně na dvou pacientských simulátorech. Frekventanti simulačního kurzu tak mohli uplatnit své znalosti jak z anesteziologické péče, tak z intenzivní medicíny. Podle principů simulační medicíny se každá situace následně rozebrala s lektorem kurzu v rámci debriefingu. Hodnocení workshopu lékaři bylo pozitivní a všichni projevili zájem se účastnit dalších simulačních tréninků.

„Podobné akce budeme chtít opakovat i v budoucnu. Díky vedení fakultní nemocnice a výborné spolupráci s lékařskou fakultou máme možnost využít druhý pacientský simulátor i nejnovější simulátor umělé plíce. Významně se tak rozšířily naše možnosti simulace stavů, které zahrnují patologie v plicích a dýchacích cestách,“ sdělila přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Olga Klementová, Ph.D. „Díky podpoře vedení kliniky KARIM budeme ve workshopech na podzim pokračovat, protože chceme nadále zlepšovat týmový přístup k řešení krizových stavů u našich mladých lékařů. Poděkování za zdárný průběh akce patří lektorům, technikům a zdravotním sestrám,“ doplnil vedoucí Simulačního a medicínského centra SIMECE MUDr. Bronislav Klementa.

​Text a foto: MUDr. Tomáš Novák