Mobilní aplikace FN Olomouc získala čtvrté místo v soutěži Bezpečná nemocnice

10. února 2020

S poněkud nepopulární „bramborovou medailí“, ale přesto maximálně spokojení se vrátili minulý týden zástupci Fakultní nemocnice Olomouc z vyhlašování výsledků celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě získalo čtvrté místo za vývoj aplikace pro mobilní zařízení PDA, která pomáhá předejít záměnám pacientů při odběru biologického materiálu. Soutěže Bezpečná nemocnice se FN Olomouc zúčastnila vůbec poprvé.

  • Z předání ocenění v jihlavském Horáckém divadle (zleva): Náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, vedoucí Odboru kvality FN Olomouc Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA, vedoucí Oddělení správy aplikací FN Olomouc Ing. Lukáš Rygol, náměstek informačních technologií FN Olomouc Ing. Antonín Hlavinka, vedoucí Oddělení biomedicínského inženýrství FN Olomouc Ing.Miroslav Rosulek. Foto: Kraj Vysočina.

„Při poskytování zdravotní péče je bezpečí pacienta vždy na prvním místě. Naším cílem bylo zamezit záměnám biologického materiálu díky jednoduché mobilní aplikaci, která by byla schopna určit, jestli daná odběrová nádoba je připravená pro správného pacienta, nebo nikoli,“ vysvětluje vedoucí Odboru kvality FN Olomouc Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA. „Mobilní řešení zároveň ukládá statistiky pro management, který může v reálném čase sledovat jednotlivé kontroly identifikace pacientů před odběrem biologického materiálu a případně přímo určit a detekovat zaměstnance, který nedodržel nastavený proces bezpečné identifikace pacienta,“ doplňuje náměstek informačních technologií Ing. Antonín Hlavinka s tím, že řešitelé zvolili zařízení pracující na operačním systému Android 6 a vyšším.

Testování projektu probíhalo na Oddělení urgentního příjmu a ve stacionáři II. Interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Práce s aplikací pracovně nazvanou Kontrola odběrů je pro personál velmi jednoduchá. Přihlášení probíhá na základě bezkontaktního ověření zaměstnanecké ID karty pomocí magnetického kódu, které zvyšuje komfort a rychlost přihlášení personálu do aplikace. Zaměstnanec provede aktivně slovní identifikaci pacienta, zkontroluje údaje z ID náramku pacienta a načte z něj čárový kód, poté načítá štítky připravených odběrových nádob, které budou s biologickým materiálem do laboratoře odeslány. Aplikace automaticky porovná shodu dat a oznámí jak vizuálně, tak zvukově shodu, nebo rozpor. V případě, že je slovní i elektronická identifikace bez neshod, může zaměstnanec provést odběr biologického materiálu a zkumavky odeslat do příslušné laboratoře. „Aplikaci stále zdokonalujeme na základě podnětů zaměstnanců zejména z prvního pilotního pracoviště, tedy Oddělení urgentního příjmu. Během letošního roku plánujeme rozšířit PDA i na další pracoviště nemocnice. O jejich dalších funkcionalitách dále jedná projektový tým,“ dodává Ing. Antonín Hlavinka.

Výsledky 12. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice byly vyhlášeny v jihlavském Horáckém divadle 6. února 2020. Vítězem se stala Nemocnice Havlíčkův Brod. Odborná porota ocenila její projekt Ochrana před závažným násilným útokem, který řeší situaci během opakovaného nahlášení umístění bomby v areále zařízení. Druhé místo patří Fakultní nemocnici Plzeň, třetí skončila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje. Porota letos rozhodovala mezi patnácti přihlášenými projekty.

  • Na úspěšném vývoji a testování aplikace má zásadní podíl kolektiv zaměstnanců Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc.