Modrý monoblok v srdci areálu FN Olomouc má novou nástavbu. Ukrývá zázemí pro personál

18. srpna 2022

Novou „korunu“ dostala začátkem léta budova A v centrální části areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Objekt známý pro svou barvu a tvar jako modrý monoblok má nyní díky dostavbě třetího nadzemního patra za bezmála 109 milionů korun bez DPH výrazný horní šedočerný lem. Zkompletované třetí podlaží, jež bylo původně zastavěno jen částečně, nyní v nových komfortních prostorách poskytuje především zázemí pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).

  • Dostavba poskytuje především zázemí pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).

 

Třetí nadzemní podlaží budovy A olomoucké fakultní nemocnice sloužilo v původním, částečně zastavěném půdorysu jako technické zázemí objektu. „Jsou zde umístěny strojovny vzduchotechniky a pokoje lékařů. Zbývající část plochy tvořila jednoplášťová zelená střecha s extenzivní vegetací. Nová nástavba doplnila téměř celý půdorys podlaží a v nových prostorách vznikly kanceláře vedení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, šatny pro zdravotníky a zázemí pro centrální dispečink a ostrahu nemocnice,“ říká vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Vedení KARIM původně sídlilo v kancelářích nacházejících se v přízemí budovy hned v sousedství hlavního vstupu do monobloku. „Díky jejich přestěhování, které dává logiku i pro personál, se nám tyto prostory podařilo uvolnit pro ambulantní provoz, který bude po nezbytné rekonstrukci sloužit našim klientům. Považujeme to za další krok směřující k většímu komfortu pacientů, ale také našich zaměstnanců,“ pochvaluje se stavební úpravy ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík.

Nástavba modrého monobloku A začala vznikat v červnu loňského roku a práce trvaly zhruba rok. Realizovala je společnost OHLA ŽS za cenu 108,66 milionu korun bez DPH. „Kancelářské prostory Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny jsou umístěny ve východní části budovy. Tento kancelářský blok vytvořil moderní zázemí odpovídající současným požadavkům kliniky. Kanceláře jsou určeny především pro vedoucí pracovníky, dále jako nezbytné zázemí pro sestry a v neposlední řadě jsou zde pokoje pro lékaře. Nedílnou součástí tohoto administrativního bloku je studovna a zasedací místnost. Studovnu budou využívat jak lékaři, tak studenti medicíny na stážích. Zasedací místnost v celé své maximální kapacitě umožní setkání všech pracovníků kliniky. Její variabilita spočívá v možném rozdělení mobilní příčkou na dvě rovnocenné části,“ popisuje nové uspořádání František Valíček.

  • Součástí nových prostor je i zasedací místnost, která pojme všechny zaměstnance KARIM.

 

Výhodou nově vzniklých prostor je také to, že řeší dosavadní rozptýlenost zázemí Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny do různých částí areálu nemocnice. Jedním z cílů investice bylo pracoviště centralizovat a získat pro ně moderní zázemí. Nové šatny zajistí v tomto směru kvalitní úroveň odpovídající dnešním standardům. Zbývající kapacita šaten bude využita také lékaři Radiologické kliniky a nelékařskými pracovníky Oddělení rehabilitace. „S novou podobou nástavby jsme i přes jisté kompromisy, které jsou ale u každé investiční akce nezbytné, spokojeni,“ hodnotí přednostka KARIM MUDr. Olga Klementová, Ph.D.

Další prostory v nástavbě třetího podlaží budovy A jsou určeny pro technický dispečink, ostrahu a také pro spojovatelky telefonní ústředny nemocnice, jejichž pracoviště se dosud nacházelo v již nevyhovujících prostorách budovy B (Franz Josef), která bude v brzké době zbourána. Součástí nástavby je i místnost centrálního depozitu klíčů pro celou nemocnici. „Z důvodu požadavků požárně bezpečnostního řešení byla zřízena dvě nová venkovní úniková schodiště a jedno vnitřní provozní schodiště z druhého do třetího nadzemního podlaží a také propojovací krček přes stávající atrium, který zajišťuje přístup z centrální části budovy do nově vzniklých prostor. Prodlouženy byly rovněž stávající výtahy,“ dodává Ing. František Valíček.