Na URGENT! Jindřich Štreit fotografoval náročnou práci týmu zdravotníků Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

2. května 2019

Dvěma stům pacientů denně se věnuje Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Škála poskytované péče sahá od neakutních onemocnění a zranění až po primární ošetření a zajištění životních funkcí u bezprostředního ohrožení života nebo organizaci a poskytování péče při hromadném výskytu zraněných či zasažených, a to v rámci mimořádné události. Často jsou zdravotníci na URGENTu nuceni suplovat práci praktických lékařů. Přesto bývají terčem komentářů frustrovaných pacientů. Jejich stížnosti však vycházejí v drtivé většině případů z neinformovanosti. Fakultní nemocnice Olomouc to chce změnit při příležitosti Mezinárodního dne urgentní medicíny (Emergency Medicine Day), který připadá na 27. května. Co všechno urgentní medicína obnáší a jak je práce na URGENTu náročná, pomohou přiblížit fotografie světoznámého fotografa Jindřicha Štreita. Jejich výstava se uskuteční od 27. května v obchodní galerii Šantovka.

 
Jindřich Štreit
5. září 1946 ve Vsetíně
Ať už fotografuje na vesnici, ve válečných zónách, bezdomovce, narkomany nebo vězně, jeho ústřední téma se nemění – jsou to každodenní události měnící život člověka. Díky jeho bytostnému humanismu jsou všechny fotografie velmi důvěrnými a současně snadno čitelnými obrazy lidského bytí. Měl téměř 1400 samostatných výstav po celém světě a zúčastnil se mnoha společných. Vydal 37 knih a nespočet katalogů. Je zastoupen ve sbírkách řady prestižních muzeí a galerií v České republice i ve světě.

„Oddělení urgentního příjmu má pomáhat především těm, kteří naléhavě vyžadují lékařskou péči a náhlou změnu svého zdravotního stavu nemohou vyřešit jinak. I přes velké množství pacientů se snažíme každému poskytnout adekvátní péči a v optimálním čase. K úspěšné léčbě ale potřebujeme nejen čas, prostor, vzdělání, medicínské myšlení, nýbrž také rozumné, trpělivé a informované pacienty,“ konstatuje primář olomouckého URGENTu MUDr. Vladislav Kutěj. Oddělení urgentního příjmu je v podstatě malou poliklinikou – jsou zde ambulance různých specializací, které se někdy doplňují, a jindy se jejich zaměření částečně překrývá. Jeho specifickou a oddělenou částí je intenzivní vyšetřovna zvaná Emergency Room. Probíhá zde diagnostika léčby nemocných bezprostředně ohrožených na životě, ale také pacientů se silnými bolestmi a těch, kteří utrpěli závažný úraz. Důležitou součástí URGENTu jsou i takzvaná expektační lůžka, která slouží ke krátkodobému pozorování pacientů na Oddělení urgentního příjmu.

  • Pozvánka na výstavu

„Na oddělení urgentního příjmu samozřejmě lidem rádi pomůžeme s širokým spektrem zdravotních potíží. Přesto ale budeme vděční, když se zamyslí nad tím, jestli musejí lékařskou pomoc vyhledat okamžitě, nebo jejich problémy může zmírnit samoléčba či mohou vyčkat na ordinační dobu svého praktického lékaře. „Právě praktický lékař představuje první a základní stupeň zdravotní péče v naší zemi. Zná osobní i rodinnou anamnézu pacienta, jeho sociální zázemí a má především k dispozici kompletní zdravotnickou dokumentaci,“ vysvětluje primář s tím, že pacienti, kteří přicházejí s problémy, jež by měl a mohl vyřešit jejich praktický lékař, často zapomínají, že před nimi může být řada nemocných s podobnými potížemi nebo opodál za zdmi místností zdravotníci bojují o něčí život. „Ti, kteří nervózně posedávají v čekárně nebo se o svou frustraci ´dělí´ s personálem, si jen stěží umí představit, co všechno se děje nebo může odehrávat jen kousek od nich – na dispečinku, heliportu nebo v Emergency Room,“ dodává lékař.

Při příležitosti Mezinárodního dne urgentní medicíny, který připadá na 27. května, proto Fakultní nemocnice Olomouc nechá veřejnost nahlédnout za pomyslnou zástěnu prostřednictvím dokumentárních fotografií, jejichž autorem je světoznámý fotograf Jindřich Štreit. „Mám bohaté zkušenosti s tíživými tématy, fotografoval jsem ve válečných zónách, bezdomovce, narkomany, vězně nebo nedávno činnost mobilního hospice. Musím ale přiznat, že jsem ještě nezažil tolik bolesti v tak koncentrované podobě jako na URGENTu. Obdivuji energii, rozhodnost a profesionalitu, s jakými zdravotníci náročné situace zvládají,“ říká po měsíční intenzivní práci na Oddělení urgentního příjmu mistr dokumentárního žánru, který je zastoupen v nejvýznamnějších světových sbírkách, například MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze nebo Moravská galerie v Brně.

Soubor třiceti Štreitových fotografií nazvaný Na URGENT! bude premiérově vystaven od 27. května do 13. června v obchodní galerii Šantovka. Poté se přestěhuje do budovy monobloku FN Olomouc a v plánu jsou také reprízy v dalších obchodních centrech i nemocnicích v Olomouckém kraji.