Nemocniční kaplani pořádají tradiční dušičkové setkání „Vzpomínat s láskou“

31. října 2019

Památku zesnulých – svátek, kdy pozůstalí vzpomínají na své zemřelé příbuzné a přátele – si již tradičně připomínají i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Nemocniční kaplani, kteří poskytují psychosociální podporu a pomoc nemocným, jejich blízkým nebo pozůstalým, pořádají v pátek 1. listopadu od 14.30 hodin u nemocniční kaple v monobloku A tradiční setkání nazvané Vzpomínat s láskou. Součástí vzpomínkového setkání, na nějž jsou srdečně zváni zdravotníci, pacienti a všichni, kdo chtějí uctít památku zesnulých, bude kromě úvodního slova a krátkého zamyšlení bude hudební doprovod, četba krátkého textu a rozžíhání svící za zemřelé.