Neurochirurgická klinika FN Olomouc získala status centra vysoce specializované spondylochirurgické péče

30. ledna 2023

Více pacientů a hlavně více operací v oblasti páteře a míchy mimořádně náročných na odbornost. To čeká v dohledné době na lékaře a další zdravotnický personál Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Větší objem práce však zdaleka přebíjí pocit oprávněné hrdosti na to, že tato uznávaná klinika získala jako jedna z prvních v České republice status Centra vysoce specializované spondylochirurgické péče. Spondylochirurgie je medicínský obor zabývající se právě diagnostikou a zejména chirurgickou léčbou postižení a poranění páteře v celé její délce.

  • Na Neurochirurgické klinice pracují již čtyři lékaři se spondylochirurgickou atestací.

  

„Získání statusu Centra vysoce specializované spondylochirurgické péče je pro nás velmi významná událost. Naše klinika je sice součástí hned několika multioborových center, jako jsou například centrum traumatologické, onkologické či cerebrovaskulární, toto je však naše první čistě neurochirurgické centrum. Fakultní nemocnici Olomouc jako jeho nositelce bylo uděleno od 1. ledna 2023 na dobu pěti let,“ říká přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

A dodává, že v rámci České republiky může být v současné době zřízeno až jedenáct takových center, přičemž jejich vznik je vázán na splnění řady velmi náročných podmínek. „Cílem tohoto systému je koncentrovat kvalitní, vysoce specializovanou péči právě do těchto center. Splnění nastavených podmínek je pak zárukou toho, že pacient skutečně garantovanou péči obdrží. Vedle potřebného technického vybavení to je zejména patřičné personální obsazení. Každé takové centrum má svého vedoucího a také další členy týmu s povinnou spondylochirurgickou atestací. Jedná se o nástavbovou atestaci k základní neurochirurgické, nebo ortopedické atestaci a prvních deset lékařů v České republice ji získalo v září roku 2019. Byl jsem také mezi nimi, ale ještě více jsem hrdý na skutečnost, že na naší klinice jsme momentálně již čtyři, kdo tuto atestaci máme, což je vůbec nejvíce v rámci všech tuzemských neurochirurgických klinik,“ zmiňuje s potěšením profesor Hrabálek.

Další podmínkou pro přiznání statusu spondylochirurgického centra je minimální počet páteřních operačních výkonů, jichž musí jednotlivé pracoviště vykázat alespoň 500 ročně. „Také tuto podmínku jsme bohatě splňovali. Jen v roce 2022 jsme u nás provedli 1078 takových operací, a to v celém spektru výkonů, čili u degenerativních onemocnění páteře, traumat, zánětů i onkologických diagnóz. Splněn jsme měli předem i minimální počet dedikovaných lůžek, tedy dvanáct standardních a šest na jednotce intenzivní péče,“ vyjmenovává přednosta olomoucké Neurochirurgické kliniky.

Pro jeho pracoviště znamená udělená statusu centra především více práce, a to už v nejbližší budoucnosti. „Je logické, že tato centra vznikají za účelem koncentrace vysoce specializované péče, což znamená, že nám brzy přibudou pacienti s operacemi páteře i mimo náš spád. Naším úkolem nyní je se na to připravit. Především musíme rozšířit naše operační kapacity. V tuto chvíli máme dva sály, na nich operujeme každý den, z toho jednou týdně do sedmi večer. Občas využíváme i kapacitu Centrálních operačních sálů, ale potřebujeme ji navýšit. To se týká i standardních lůžek. Abychom zajistili kvalitní pooperační péči, potřebujeme najít místo pro další lůžka. Je to sice finančně i kapacitně náročné, ale na druhou stranu víme, že tím pomůžeme mnoha lidem se závažnými chorobami a poraněními,“ uzavírá prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.