Noc kostelů přivedla do areálu Fakultní nemocnice Olomouc bezmála sto návštěvníků

27. května 2019

Na prohlídkový okruh k místům, která ve Fakultní nemocnici Olomouc sloužila nebo slouží k bohoslužebným a pietním účelům se v pátek 24. května mohli vydat návštěvníci Noci kostelů. Vedle kaple Božího milosrdenství v budově chirurgického monobloku, pietní místnosti a zázemí, které v novostavbě II. interní kliniky využívají nemocniční kaplani a Poradna Hořec, si prošli fort Tafelberg a také méně známou bývalou kapli Božského Srdce Páně na Neurologické klinice, nyní sloužící jako posluchárna. „Myslím, že naše očekávání se naplnila, když jsme byli během večera v interakci s necelou stovkou návštěvníků, z čehož přibližně polovina absolvovala prohlídkové okruhy,“ uvedl nemocniční kaplan Mgr. Jaroslav Křivánek.