Nová metoda léčby dává naději nemocným s pokročilou rakovinou prostaty. Fakultní nemocnice Olomouc ji hodnotí v klinické studii

31. října 2021

Novou naději pro pacienty s pokročilým a nevyléčitelným karcinomem prostaty přináší terapie, kterou nyní v klinické studii testují odborníci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě je jediným centrem tohoto klinického zkoušení v České republice. Nový způsob terapie může pro nemocné představovat velkou šanci k získání kontroly nad jejich chorobou.

Vůbec první aplikace radiofarmaka 177Lu-PSMA-617 v České republice proběhla v rámci studie 25. srpna tohoto roku na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. „Tato terapie je indikována pro pacienty s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty po selhání hormonální terapie. Onemocnění je v této fázi nemoci nevyléčitelné. Nová léčba, která zatím není dostupná mimo klinickou studii, však představuje pro nemocné velkou naději na získání kontroly nad touto nemocí,“ říká primářka Onkologické kliniky FN Olomouc MUDr. Hana Študentová, Ph.D., jež je hlavním investigátorem klinické studie, na níž se po diagnostické stránce podílí i Masarykův onkologický ústav Brno.

177Lu-PSMA-617 je vysoce inovativní protinádorová léčba. „Jedná se o radiofarmakum, které se váže na prostatický specifický membránový antigen (PSMA), jenž se v hojné míře nachází na nádorových buňkách karcinomu prostaty. 177-LuPSMA-617 se aplikuje intravenózně a radionuklid 177Lu vyzařuje záření beta s velmi krátkým doletem v tkáni, které zničí nádorové buňky. Touto terapií nyní léčíme již dva nemocné a další pacienti se chystají do studie zapojit,“ popisuje přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

O nové metodě vyšla v září letošního roku práce v prestižním časopise New England Journal of Medicine. Článek popisoval úspěšnou klinickou studii s názvem VISION právě s 177Lu-PSMA-617, která významně zlepšila měřené parametry u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty ve srovnání se standardní terapií. Nynější klinická studie navazuje na uvedenou studii VISION, jejím cílem je zhodnotit účinnost a bezpečnost této perspektivní léčebné metody již v poněkud časnější fázi terapie metastazujícího karcinomu prostaty.