Novinky ve Fakultní nemocnici Olomouc: zákrokový sál na ortopedii i nové vchody do budovy D

12. června 2019

Dvě významné stavební akce se v těchto dnech podařilo dokončit pracovníkům Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc. Ortopedická klinika největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě může díky první z nich využívat zcela nový zákrokový sál. Druhý projekt opatřil dvěma moderními vchody budovu D v srdci nemocničního areálu.

V polovině února bylo zhotovitelské firmě OHL ŽS, a.s. předáno staveniště rekonstruovaného zákrokového sálu Ortopedické kliniky. Hlavní část prací byla situována do prvního nadzemního podlaží, kde se nachází i samotný sál. Na střeše objektu pro něj dále vznikla zcela nová strojovna vzduchotechniky. „Rekonstrukce za bezmála devět milionů korun bez daně z přidané hodnoty měla trvat 120 dní, podařilo se ji však dokončit ještě před termínem,“ pochvaluje si vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

„Díky nově vybudovanému zákrokovému sálu rozšíříme své operační kapacity a odlehčíme stávajícím operačním sálům naší kliniky. Od letošního září se bude nový sál využívat pro menší operační výkony a převazy v celkové anestezii. Jde o zcela moderní operační sál, který plně odpovídá potřebám našeho pracoviště i legislativním normám,“ oceňuje dokončenou investiční akci přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Úpravy obou vstupů do budovy D, v níž sídlí například lůžková oddělení I. chirurgie, I. interny, kardiochirurgie, traumatologie, plastické chirurgie a rehabilitace nebo kardiologická a kardiochirurgická ambulance, navázaly vloni v listopadu na dokončenou novostavbu budovy Y, tedy II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické. Tu propojil s budovou D nový prosklený koridor a bylo proto nutné upravit také oba její vchody. „Ty jsou po rekonstrukci prostornější a pohodlnější pro pacienty a současně odpovídají zvýšeným nárokům na dopravu zdravotnického materiálu.,“ vysvětluje Ing. Otakar Spáčil z Odboru investic FN Olomouc. Stavební úpravy za zhruba 6,5 milionu korun bez DPH probíhaly podle jeho slov odděleně ve dvou na sebe navazujících částech od loňského listopadu do konce letošního května. Nejprve prošel rekonstrukcí vstup D2 a až po něm vchod D1.