Novorozenecké oddělení FN Olomouc poslalo pomoc kolegům z Ukrajiny

11. března 2022

Speciální materiál, jako jsou kanyly, endotracheální rourky a jiné, putoval v minulých dnech z Fakultní nemocnice Olomouc do válečné zóny na Ukrajině, kde je nyní těchto drahocenných věcí mimořádně třeba. Stalo se tak díky aktivitě Novorozeneckého oddělení FN Olomouc, jehož pracovníci vybrali peníze, zakoupili materiál a po převozu a překladu na hranicích bylo vše do 24 hodin na místě.

„Na Neonatologických dnech v roce 2019 v Olomouci jsem představil projekt House of Europe a především jeho podobu pomoci ukrajinské neonatologii. Poté jsme měli příležitost v této zemi přednášet a naopak kolegyně z velkých měst Ukrajiny přijížděly k nám do Olomouce na stáž. Nyní projekt pomoci dostal nové, takřka absurdní rozměry. O to víc jsem rád, že se podařilo zásilku potřebných věcí zrealizovat,“ řekl primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Na Ukrajinu nyní podle jeho slov proudí pomoc univerzálního charakteru, ale výše uvedená konkrétní podpora perinatologickým centrům byla možná díky kontaktu přes České centrum v Kyjevě. „Zde pracuje náš ‚styčný důstojník‘, paní Kateryna Vandych, přes níž jsme mohli zásilku uskutečnit. Velkou zásluhu na tom mají i naše staniční sestry Věra Šibravová-Dostalíková a Jana Rellová a především vrchní sestra Jana Romanová,“ uvedl Lumír Kantor.

Po pozitivní zkušenosti s prvním kontingentem je nyní v plánu provedení akce mnohem větší, s celostátním přesahem. „O spolupráci v této věci jsem požádal ředitelku spolku Nedoklubko paní Lucii Žáčkovou. Obdobnou organizaci podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení mají totiž i na Ukrajině a s tamní ředitelkou jsme se poznali právě před třemi lety. Lucie je s paní ředitelkou v kontaktu také. Nedoklubko se tak ujme zprostředkovatelské role, náš tým bude pracovat na možnostech převozu materiálu a naše vrchní sestra je v kontaktu s Katerynou, která pro nás kompletuje požadavky tamních perinatologických center. Věřím, že toto je začátek ojedinělé akce v historii naší odborné společnosti a snad i neonatologické sekce České asociace sester. A je to vlastně i zcela přirozené. My a náš obor jsme dostali obrovskou pomoc ze západu v devadesátých letech a nyní máme možnost pomoci jiným,“ dodává primář MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.