Novými profesory jsou i Marina Hodolič z Kliniky nukleární medicíny a Martin Doležel z Onkologické kliniky

17. června 2022

Text: Martin Višňa, UP Žurnál

Ministr školství Petr Gazdík v pražském Karolinu během slavnostního shromáždění předal jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům vysokých škol. Mezi těmi, jejichž jmenování stvrdil v minulém týdnu svým podpisem prezident republiky Miloš Zeman, jsou i dvě osobnosti působící na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jde o Marinu Hodolič a Martina Doležela.

  • Marina Hodolič, Martin Doležal

 

Marina Hodolič

„Moje spolupráce s Lékařskou fakultou UP začala, když mě docent Pavel Koranda a profesor Milan Kamínek pozvali přednášet zahraničním studentům v angličtině, což jsem s potěšením přijala. Se studenty mám dobrou pedagogickou a přátelskou spolupráci, na univerzitě jsem našla milé a vstřícné kolegy. Olomouc a fakulta na mě zapůsobily mimořádně pozitivně. Město mi připomíná Novi Sad, kde jsem se narodila, moje dětství,“ přiblížila Marina Hodolič, nově jmenovaná profesorka nukleární medicíny, která od roku 2015 působí na Klinice nukleární medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc a také dohlíží na evropské klinické studie v oddělení nukleárně-medicinského výzkumu v rakouské firmě Iason.

Ve své odborné práci se zaměřuje na včasnou diagnostiku karcinomu prostaty a věří, že se na rakovinu podaří v tomto století najít lék. Je autorkou nebo spoluautorkou 32 vědeckých prací a úspěšnou řešitelkou 4 významných grantů. Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity v Novém Sadu v Srbsku, své vzdělání a praktické zkušenosti dále prohlubovala na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani a na oddělení nukleární medicíny tamní univerzitní nemocnice, také během odborných stáží na univerzitách či výzkumných pracovištích v řadě evropských zemí. V Lublani završila svoji specializaci, habilitovala se a také absolvovala profesorské řízení.

V České republice dokončila svoji docenturu na LF UP v roce 2018 a nynější získání titulu profesor vnímá nejen jako velké uznání, ale i jako povinnost pokračovat ve své práci s mravenčí pílí a elánem. „Nejvíce mě potěší, když moje práce bude mít dopad pro skutečný život, pro onkologické pacienty. Každý z nás ztratil někoho kvůli rakovině, já jsem ztratila otce. A proto tento titul věnuji jemu,“ dodala.

Martin Doležel

Na Lékařské fakultě UP a ve Fakultní nemocnici Olomouc působí také Martin Doležel, zástupce přednosty pro radiační onkologii na Onkologické klinice. „Dosažení akademického titulu profesor pro mě neznamená dosažení ‚cíle‘, nýbrž velký závazek. A to zejména vůči mladším kolegům, jimž bych rád, budou-li chtít, své znalosti předal,“ uvedl nově jmenovaný profesor onkologie.

Martin Doležel je absolventem LF UP. V roce 2000 nastoupil na Kliniku onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice a LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové, později byl až do roku 2019 vedoucím lékařem radiační onkologie v Komplexním onkologickém centru Pardubice, zároveň již působil i v Olomouci, kde se v roce 2015 habilitoval, a podílel se také na výuce mediků na 1. LF Univerzity Karlovy. Je mimo jiné předsedou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a pořadatelem odborné akce Best of ASTRO Czech Republic, na níž jsou prezentovány stěžejní přednášky z kongresů Americké společnosti radiační onkologie.

„Ač se zabývám radiační onkologií v celé její šíři, mám slabost pro gynekologické a urologické malignity. Za úspěch lze považovat některé inovativní radioterapeutické techniky, které jsem úspěšně implementoval do běžné klinické praxe publikovat v odborných časopisech. Za největší profesní úspěch však považuji, že jsme dokázali po instalaci nových lineárních urychlovačů s nejmodernějším softwarem ve spolupráci s fyzikálním oddělením úspěšně a v rekordním čase zahájit klinický provoz za použití i těch nejsložitějších technik, které nezpochybnitelně přinesou benefit onkologickým pacientům v celém kraji,“ uvedl Martin Doležel. Nadále by rád rozvíjel tzv. adaptivní radioterapii, při které se systematicky modifikuje plán léčby s ohledem na šetření rizikových orgánů, také chce pomáhat růstu mladších kolegů v duchu medicíny založené na důkazech a kritického myšlení. Aktuálně mimo jiné pracuje v rámci Kanceláře zdravotního pojištění na indikátoru kvality zohledňujícím různé metody radioterapie i kvalitu péče pracovišť.