O titul Sestra roku zabojuje vrchní sestra I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Dagmar Hetclová. Dejte jí svůj hlas

20. dubna 2022

V pátek 29. dubna 2022 budou v pražském Kině Lucerna během slavnostního galavečera odtajněna jména vítězek či vítězů jednotlivých kategorií letošního ročníku soutěže Sestra roku. Svou vyslankyni v tomto klání má i Fakultní nemocnice Olomouc. Je jí vrchní sestra I. interní kliniky - kardiologické Mgr. Dagmar Hetclová. O prvenství mezi kandidáty bude rozhodovat odborná porota, výsledné pořadí v kategorii Sestra mého srdce však můžete do 27. dubna spoluurčit i vy hlasováním na webu: https://www.soutez-sestraroku.cz/hlasovani/.

Dagmar Hetclová je s I. interní klinikou olomoucké fakultní nemocnice spojena celý svůj profesní život, tedy již více než dvacet let. Začínala jako sestra na standardním oddělení, převážnou část své dosavadní pracovní kariéry však strávila ve funkci staniční sestry oddělení JIP. V srpnu 2021 se stala vrchní sestrou celé této velké a významné kliniky pečující o kardiologické pacienty. „A tak také vnímám svou nominaci do soutěže, kterou jsem obdržela ještě vloni jako staniční sestra. Přihlásil mě přednosta naší kliniky pan profesor Táborský a já jeho volbu vnímám jako ocenění práce celého kolektivu naší kliniky i nemocnice, která nám vytváří skvělé podmínky,“ říká Dagmar Hetclová.

  • vrchní sestra I. interní kliniky - kardiologické Mgr. Dagmar Hetclová

 

Olomoucká I. interní klinika - kardiologická zajišťovala po většinu času trvání koronavirové epidemie péči o pacienty s onemocněním COVID-19, kteří vyžadovali intenzivní péči. „Přestože jsme z tohoto důvodu měli omezený provoz ambulancí i lůžkových oddělení, nadále jsme se samozřejmě v plném rozsahu starali i o naše kardiologické pacienty,“ popisuje nelehké období vrchní sestra kliniky, která se sama podílí na rozvoji svého oboru coby předsedkyně pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti. „Zabýváme se zde osvětou, snažíme se nalákat pro náš obor studenty zdravotnických škol, předáváme si zkušenosti napříč celou republikou,“ vyjmenovává Mgr. Hetclová.

  • Dagmar Hetclová se spolupracovníky na JIP kardiologické kliniky.

 

A přestože je soutěž Sestra roku často laickou veřejností vnímána jako jakási obměna „missích“ klání, podle olomoucké zástupkyně v letošním ročníku to rozhodně neplatí. „Je to daleko spíše ocenění naší práce, celého oboru, pracoviště a všech kolegyň a kolegů. Vnímám svou nominaci jako potvrzení toho, že se u nás snažíme dělat vždy i něco navíc nad rámec našich běžných pracovních povinností. Například v rámci velké odborné konference Luklův den pořádáme sesterskou sekci, která má kolem dvou stovek účastnic, což nám na mnoha podobných akcích závidějí. Spolupracujeme s Národním telemedicínským centrem, kde pomáháme zajistit mimo jiné dálkový monitoring pacientů s plicní arteriální hypertenzí, což vyžaduje velmi specifický přístup a péči,“ zmiňuje Dagmar Hetclová, maminka šestnáctileté dcery, jejímiž velkými koníčky jsou jízda na koloběžce, nordic walking, turistika a malování na kamínky.

Soutěž Sestra roku je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům (NLZP), kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním. Titul Sestra roku je udělován ve dvou kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v managementu a vzdělávání. Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína dále uděluje mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství a široká veřejnost může hlasovat v soutěži Sestra mého srdce.