Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc pořídila špičkové přístroje pomáhající nedonošeným dětem. S jejich koupí pomohl dar od nadace

1. dubna 2019

Dva nové špičkové přístroje pro vyšetření a léčbu zraku u předčasně narozených dětí mohou od loňska využívat odborníci z Oční kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Nedonošené a nejmenší děti ze střední Moravy tak už nemusejí kvůli potřebným vyšetřením dojíždět do nejbližších zdravotnických zařízení v Brně či Praze. Indirektní laserový oftalmoskop a přenosnou oční štěrbinovou lampu mohla klinika pořídit i díky výtěžku 239 tisíc korun ze sbírky pořádané Nadací prof. Vejdovského, která už 26 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Částkou 100 tisíc korun přispěla také Nadace Agrofert, na sbírce se podílely i Nadační fond pomoci Karla Janečka, studentky speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci a zapojily se i známé osobnosti jako herečka Hana Maciuchová nebo hokejista Dominik Hašek.

„Každý den se narodí alespoň jedno dítě, které pořízené přístroje potřebuje. Jsme tedy moc rádi, že je má nyní Fakultní nemocnice Olomouc k dispozici a děti tak mají zajištěnou včasnou péči, která je u předčasně narozených dětí velmi důležitá. Mnohdy totiž o dalším osudu dítěte rozhodují i hodiny. Malí pacienti, kteří mohou být včas vyšetřeni a operováni, nemusejí mít dále žádné zrakové postižení a mohou prožít plnohodnotný život. V opačném případě je pro ně život s handicapem samozřejmě značně omezující,“ upozorňuje členka správní rady Nadace prof. Vejdovského Mgr. Dagmar Sýkorová.

Jen v letech 2015 a 2016 provedli odborníci z FN Olomouc oční vyšetření u 250 nově narozených nedonošených pacientů. „Nedonošené děti mohou mít retinopatii, neboli postiženou sítnici a hrozí u nich oslepnutí. Laserová fotokoagulace sítnice je zlatým standardem v léčbě retinopatie předčasně narozených dětí. Tato metoda léčby dokáže zabránit ztrátě vidění u nedonošených dětí až v 95 procentech případů. Před pořízením nových přístrojů jsme tuto metodu léčby nemohli používat,“ vysvětluje investici do moderního vybavení přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO.

Jednou z nových technických pomůcek, které jeho klinika s pomocí Nadace prof. Vejdovského pořídila, je přenosná oční štěrbinová lampa. „V oftalmologické ambulanci je štěrbinová lampa základním vyšetřovacím přístrojem. Používá se k vyšetření přední části oka a nelze bez ní provést žádné oční vyšetření. Klasická štěrbinová lampa je určena pro vyšetření dospělých pacientů a starších dětí. Kvůli konstrukci přístroje s ní nelze prakticky vyšetřit děti do věku tří až čtyř let. Pro ně bylo doposud možné použít pouze makroskopické vyšetření, které je značně nepřesné a nedostačující. Tento nedostatek se podařilo vyřešit právě pořízením přenosné štěrbinové lampy,“ těší profesora Řeháka, jenž vedle samotného vyšetření a léčby nejmenších pacientů zmiňuje rovněž význam přístrojového vybavení pro výuku studentů medicíny. „Diagnostika a léčba retinopatie u nedonošených je nedílnou součástí studijní náplně mikrolekcí a praktických cvičení,“ uzavírá prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO.