Oddělení pro následnou a dlouhodobou intenzivní péči FN Olomouc má za sebou rok činnosti. Dlouhodobě hlásí plno

26. února 2020

V únoru loňského roku bylo v olomoucké fakultní nemocnici otevřeno nové oddělení Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (NIP / DIOP). Organizačně spadá pod Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a slouží nemocným, u nichž po zvládnutí akutního kritického stavu nadále selhává jedna či více základních životních funkcí. Oddělení má čtrnáct lůžek, která jsou prakticky neustále plně obsazena. A to v převážné většině pacienty, kteří sem jsou přeloženi z jiných oddělení FN Olomouc. Léčba je zaměřena na intenzivní výživu a rehabilitaci s cílem co největší obnovy tělesných a duševních sil.

Prostory v osmém podlaží budovy D, v němž se oddělení NIP / DIOP nachází, prošly před rokem kompletní rekonstrukcí za bezmála 33,8 milionu korun bez DPH. Jejich kapacita je deset lůžek v režimu následné intenzivní péče a čtyři lůžka v režimu dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Délka pobytu pacienta na NIP je obvykle možná až 90 dnů, na DIOP až 190 dnů. Péče probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém režimu, ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékaři se specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Oddělení disponuje moderním vybavením odpovídajícím trendům současné péče.

„Během prvního roku provozu nového oddělení zde bylo hospitalizováno celkem 66 pacientů, z toho na NIP 50 z nich a 16 na DIOP. Průměrná doba hospitalizace činí 29 dnů, nejdéle hospitalizovaný pacient je zde po těžkém poranění hlavy celý rok, tedy od otevření oddělení do současnosti,“ říká přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc MUDr. Olga Klementová, Ph.D. a doplňuje, že o délce hospitalizace rozhoduje v konečné instanci zdravotní pojišťovna, která může povolit prodloužení hospitalizace.

Personál oddělení NIP / DIOP se stará především o pacienty po nejvážnějších stavech a s nepříliš příznivou prognózou. Typicky jde například o případy kraniocerebrálních traumat (těžké úrazy lebky a mozku), centrálních mozkových příhod, pacienty po resuscitacích či rozsáhlých kardiochirurgických výkonech. „Přesto šlo z tohoto oddělení za první rok jeho existence osm pacientů přímo do domácí péče, což je krásné číslo. Měli jsme zde devatenáct úmrtí, tedy necelých třicet procent, zatímco někde u srovnatelných oddělení je to kolem šedesáti procent,“ zmiňuje MUDr. Klementová.

  • Na Oddělení NIP/DIOP se využivá canisterapie a felinoterapie (pozitivní působení na nemocné prostřednictvím psů a koček)

Cílem nelehké práce zdravotníků na oddělení NIP / DIOP je snaha vrátit pacienty do stavu, který se co nejvíce blíží normálu. Tedy do takového stavu, v němž by se mohli dostat na rehabilitaci, do zařízení následné péče, léčebny nebo v ideálním případě domů. „Využíváme k tomu nejnovějších poznatků a nejmodernějších postupů, které jsou k dispozici. Oddělení je uspořádáno v boxovém systému, jenž pacientům i rodinám poskytuje maximální soukromí. Máme vynikající spolupráci s našimi logopedy i Oddělením rehabilitace. Běžné je u nás využití canis a felinoterapie (pozitivní působení na nemocné prostřednictvím psů a koček). Spolupracujeme s PICC týmem na zavádění dlouhodobých vstupů do cévního řečiště. A samozřejmostí je i aktivní komunikace a spolupráce s rodinou a nejbližšími našich pacientů,“ vyjmenovává přednostka kliniky.

Oddělení NIP / DIOP ve FN Olomouc je specifické tím, že slouží téměř výhradně potřebám největší nemocnice v kraji. „Pacienty z našich klinik, především těch chirurgických a interních, pokryjeme téměř celou kapacitu oddělení. Jsme samozřejmě otevření i jiným zdravotnickým zařízením, bohužel však náš lůžkový fond má své limity. Velkým úkolem do budoucna je i proto začlenit více rodiny do péče o své blízké a naučit je všemu potřebnému tak, aby byl co nejvíce možný pobyt pacientů v domácím prostředí s maximálním zachováním potřebné péče,“ uzavírá MUDr. Olga Klementová, Ph.D.

  • Přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc MUDr. Olga Klementová, Ph.D. s ředitelem FN Olomouc prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. při otevírání Oddělení NIP/DIOP.