Odměna za kvalitu. II. interní klinika FN Olomouc je centrem vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii

8. února 2023

Další ocenění příslušející jednomu z nejšpičkovějších pracovišť ve svém oboru získala II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická Fakultní nemocnice Olomouc. Stala se totiž jedním z prvních šestnácti pracovišť v rámci České republiky, které získaly status Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii (CDE). Ve své spádové oblasti tak bude přednostně zajišťovat především špičkové výkony v oblasti slinivky břišní a žlučových cest a endoskopickou léčbu časných nádorů trávicí trubice.

  • Přednosta II. interní kliniky Ondřej Urban při cholangioskopii metodou Spyglass.

 

Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii (Centra digestivní endoskopie) jsou projektem České gastroenterologické společnosti, který vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v listopadu loňského roku. „Cílem projektu je vybudování sítě endoskopických center poskytujících endoskopickou péči pro spádové oblasti čítající 300 000 obyvatel v potřebné kvalitě. Na tato centra jsou předem kladeny konkrétní striktní požadavky. V personální oblasti na počet endoskopistů s relevantními funkčními licencemi, u přístrojového vybavení na minimální počty jednotlivých endoskopických výkonů a v neposlední řadě je vyžadována návaznost na činnost dalších pracovišť, jmenovitě chirurgie, radiologie a onkologie,“ popisuje přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Nespornou výhodou této organizační změny a vzniku CDE je podle jeho slov především centralizace obtížných výkonů zejména v oblasti terapeutické digestivní endoskopie. „Dochází k soustředění personálních a ekonomických zdrojů na pracovištích, která provádějí takový počet výkonů, jenž je dostatečný k udržení a zvyšování erudice. Jedná se zejména o výkony v oblasti slinivky břišní a žlučových cest a dále o endoskopickou léčbu časných nádorů trávicí trubice. Kvalita center bude samozřejmě pravidelně auditována. Vedle klinické práce se od center očekává postgraduální výuka endoskopistů a vědecká činnost, navázána na platformu Czech gastroenterology study group,“ doplňuje docent Urban.

V prvním kole výběrového řízení bylo pracovní skupinou ministerstva zdravotnictví vybráno a k 30. lednu 2023 ustaveno šestnáct center a mezi nimi také endoskopické centrum II. interní kliniky olomoucké fakultní nemocnice. „V našem centru ročně provedeme více než 8500 endoskopických výkonů, z toho 1500 v oblasti slinivky břišní a žlučových cest a téměř 400 endoskopických resekcí. Z našeho pracoviště vzešla iniciativa ke screeningu karcinomu slinivky břišní u osob ve vysokém riziku, jenž je postupně implementován v dalších centrech digestivní endoskopie. Máme nastavenou perfektní kooperaci se všemi spolupracujícími obory včetně patologů a anestesiologů, běžně u nás endoskopují chirurgové a spolupracujeme také na poli pediatrické endoskopie. Je nám velkou ctí, že letos v červnu hostíme největší endoskopickou akci na území někdejšího Československa - České a slovenské endoskopické dny, které budou spojeny s tradičním workshopem Olomouc Live Endoscopy, a to včetně živých přenosů endoskopických výkonů. Hostem akce bude legenda světové pankreatobiliární endoskopie profesor Deviére z Bruselu a další špičkový odborník profesor Varadarajulu z Orlanda v USA. Očekáváme prezenční účast zhruba čtyř stovek příznivců digestivní endoskopie,“ vyzdvihuje úspěchy svého pracoviště a nově jednoho z center digestivní endoskopie doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.