Odvoz suti z demolice budovy B (Franz Josef)

22. května 2023

V pondělí 22. května odpoledne bude zahájen vývoz vybourané suti z demolice budovy B (Franz Josef). Po celou dobu realizace demoličních prací jej bude kontinuálně zajišťovat 4 - 6 nákladních automobilů. Vývoz bude probíhat po stanovené trase dle přiloženého plánku. Prosíme, věnujte pozornost zvýšené intenzitě nákladní dopravy zejména při přechodu přes vozovku na exponovaných místech před budovou Z (lékárna) a u Kliniky psychiatrie (budova U) a Porodnicko-gynekologické kliniky (budova C). Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za způsobené komplikace.