Oftalmologický kongres se přesunul z konferenčního sálu před kamery. Zájem o přenosy předčil očekávání

29. září 2020

Obdobně jako v případě jiných odborných akcí také organizátory XXVIII. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP přiměla epidemiologická situace v souvislosti s epidemií COVID 19 zrušit kontaktní formu setkání a nahradit ji formou distanční, tedy on-line přenosy. Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP, která letošní sjezd pořádala, proto ve dnech 17. 9. -19. 9. 2020 pozvala přednášející nikoliv do původně plánovaného konferenčního sálu olomouckého Clarion Congress hotelu, nýbrž do Comfort Hotelu Praha, jehož dva sály se pro účely kongresu změnily v profesionálně vybavená studia. Účastníci lékařské a sesterské sekce pak prezentace a diskuze sledovali u svých monitorů.

„O hybridní on-line formě sjezdu bylo rozhodnuto jen měsíc před akcí a organizace nebyla vůbec jednoduchá. Přednášející se v čase svých sekcí sešli ve studiu a střídali před kamerami. Diskuze probíhala mezi předsedajícími, několika lékaři přítomnými v sále a především se diskutovalo formou písemných dotazů s kolegy sledujícími sjezd on-line ze svých pracovišť a domovů,“ popsala přípravu a průběh vůbec prvního on-line sjezdu oftalmologické společnosti jeho prezidentka a současně přednostka oční kliniky MUDr. Klára Marešová, Ph.D. FEBO.

Jak přiznala, v organizačním výboru panovala určitá nejistota, zda o streamovanou formu každoročně hojně navštěvovaného setkání odborníků bude zájem. „Naše nejistota se ale rychle rozplynula. Sledovanost jednotlivých bloků se totiž pohybovala mezi 150 až dokonce 670 účastníky. Sesterskou sekci jsme uspořádali formou předtočených přednášek a on-line diskuzí. Kurzy jsme pochopitelně byli nuceni zrušit,“ dodala Klára Marešová s tím, že na kongresu zaznělo celkem 133 přednášek a bylo prezentováno 19 posterů.

Distanční forma sjezdu přitom přináší další nezanedbatelný bonus. Všechny bloky je možné zhlédnout i po skončení kongresu. Přístup ke všem odborným informacím, přednáškám i diskuzím bude přihlášeným účastníkům otevřen do konce roku 2020.