Ohlédnutí za workshopem Olomouc Live Endoscopy 2021

30. června 2021

Na 550 odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Německa, 14 náročných endoskopických výkonů a nespočet pozitivních ohlasů a kladných reakcí. Takový byl endoskopický workshop Olomouc Live Endoscopy (OLE) 2021, jenž se ve dnech 24. a 25. června 2021 uskutečnil částečně v on-line režimu na II. interní klinice - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc. Byl věnován problematice endoskopické léčby kolorektálního karcinomu a endoskopické terapii v pankreatobiliární oblasti.

"Díky špičkové práci všech zúčastněných se během workshopu nevyskytly žádné problémy. Kromě jedné lehké akutní pankreatitidy jsme k dnešnímu dni nezaznamenali žádné komplikace, většina nemocných je již doma. Za spolupráci velmi děkuji anestesiologům a chirurgům z Fakultní nemocnice Olomouc. Oceňuji rovněž to, že jsme se po roce viděli tváří v tvář , i když pouze v limitovaném počtu. Těšíme se na další ročník – OLE 2022.," uvedl za organizační výbor přednosta II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Během dvou týdnů budou na webových stránkách kongresu uvedeny informace k ošetřeným pacientům včetně výsledků.