Ohlédnutí za XXVIII. Petřivalského Rapantových dny

14. září 2021

Ve dnech 9. a 10. září 2021 se v Olomouci uskutečnilo tradiční odborné setkání chirurgů, a to v rámci již XXVIII. Petřivalského Rapantových dnů. Tato akce navazovala na společné středeční setkání výborů České a Slovenské chirurgické společnosti. Více než 180 účastníků z celé ČR i Slovenska diskutovalo o aktuálních problémech chirurgické léčby nádorů jícnu, žaludku, slinivky břišní, prsu a tlustého střeva.

Velmi zajímavou diskuzi vyvolala debata o významu chirurgické a endoskopické léčby anastomotických komplikací. "Hlavním tématem všech sekcí bylo hodnocení významu miniinvazivního přístupu a onkochirurgické radikality výkonu. Velmi významnou diskuzi vyvolala také otázka hodnocení parametrů kvality poskytované chirurgické péče v České republice na podkladě zdrojových dat v rámci statistických databází a dat plátců zdravotní péče. Zúčastnění lékaři se rovněž dotkli velmi aktuálního problému, a to chirurgické péče u covid pozitivních pacientů a nemocných s projevy postcovidového syndromu. Toto setkání bylo po dlouhé odmlce prvním, které bylo možné realizovat v kontaktní formě a velká účast lékařů potřebu těchto setkání jen zdůraznila. Ne vše totiž lze nahradit online formou. Tento kongres měl totiž značný společenský rozměr, kdy část diskuze probíhala v kuloárech a na separátních setkáních účastníků v různých částech historické Olomouce," hodnotil význam akce konané po roční koronavirové odmlce přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a patron kongresu doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

Další setkání chirurgů proběhne v Olomouci v roce 2023.