Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ve FN Olomouc nabírá nové pacienty. Také díky podpoře UNICEF

18. listopadu 2022

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, která je součástí Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, rozšiřuje svůj provoz a nabízí péči nově registrovaným pacientům. Děje se tak i díky technické a finanční pomoci organizace UNICEF. Ta umožní rozvoj této komplexní zdravotní péče a přijetí dalších klientů bez ohledu na jejich národnost. Tedy nejen dětí uprchlíků z válečným konfliktem zmítané Ukrajiny, pro něž je program určen především.

„Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost je v provozu každý všední den a jejími velkými výhodami jsou přímá návaznost na dětskou pohotovost, zázemí největší dětské kliniky v kraji, dostupnost specializovaných poraden a doplňkových vyšetření a komplexní péče odborníků jedné z největších tuzemských nemocnic,“ uvádí přednostka Dětské kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. a zdůrazňuje, že do ordinace jsou přijímáni dětští pacienti bez ohledu na jejich původ či rodný jazyk.

V ambulanci lze děti zaregistrovat nejlépe tehdy, pokud mají bydliště spádové k FN Olomouc. Návštěva ordinace s dítětem s neakutním stavem nebo zdravým dítětem k domluvě či registraci je nevhodnější od úterý do pátku v čase od 11 hodin, ve čtvrtek i v odpoledních hodinách od 13 do 18 hodin. Rodiče prokáží dokladem totožnost dítěte, které by mělo mít sjednané pojištění v ČR a očkovací průkaz, respektive doklad o řádném očkování dle věku dítěte. V případě chronické nemoci či chronických zdravotních problémů je třeba předložit lékařskou zprávu od příslušného specialisty. Více informací naleznou zájemci na webu detskaklinika.fnol.cz, telefonický kontakt do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost je 588 444 634.

Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Olomouc a UNICEF se uskutečnil 5. října 2022 v zasedací místnosti ředitelství největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. „Oceňujeme jasnou vizi vedení nemocnice, zejména v oblasti efektivního rozšiřování přístupu ke zdravotní péči pro uprchlíky a další zranitelné skupiny za využití možností, které nabízí univerzitní nemocnice. Těšíme se na spolupráci s nemocnicí a realizaci programu skrze naše partnerství,“ uvedla při této příležitosti vedoucí delegace UNICEF Yulia Oleinik. Podobně jako v případě ambulance praktického lékaře pro děti a dorost je ve FN Olomouc v plánu rovněž vznik ordinace praktického lékaře pro dospělé, která také díky podpoře UNICEF nabídne své komplexní služby v tomto oboru.