Pacientům s vrozenými srdečními vadami slouží ve FN Olomouc nové centrum. Pomáhá jim žít s jejich handicapem i v dospělosti

29. dubna 2019

Nejrychleji rostoucí skupinou kardiologických pacientů jsou ti, kteří si již od útlého dětství s sebou nesou do dalšího života vrozenou srdeční vadu. Řadě z nich pomohla v raném věku operace a další lékařský zákrok již nikdy nebudou potřebovat, přesto i u nich je vhodný odborný dohled nad dalším vývojem. Právě pro tyto případy vzniklo při I. interní klinice – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc Centrum pro léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti. Pacienti tak už nemusejí dojíždět do vzdálených a značně přetížených center v Praze a v Brně.

„Naše centrum se věnuje péči o pacienty celého spektra vrozených srdečních vad po dosažení dospělosti. Tak trochu tím vyrovnáváme dluh z minulosti, protože doposud tu byla pouze systematická péče o dětské pacienty. Nyní takto umíme pracovat i s dospělými,“ konstatuje lékař olomouckého centra MUDr. Jan Látal.

Vzhledem k tomu, že pacientů s vrozenými srdečními vadami stále přibývá a zároveň řadu těchto dříve fatálních onemocnění umí současná lékařská věda léčit, přestávají doposud fungující a extrémně přetížená centra kapacitně stačit. „Práce s pacienty s vrozenou srdeční vadou zahrnuje celou řadu nejrůznějších diagnóz. Sebelépe léčený dětský pacienta potřebuje péči i v dospělosti. Velká skupina našich pacientů bude pouze dlouhodobě sledována, nemalá část však vyžaduje další operační výkony i v dospělosti,“ vysvětluje MUDr. Látal.

Podle jeho kolegy MUDr. Filipa Koubka je vhodné pro tyto komplikované pacienty péči centralizovat. „Naší hlavní výhodou je spolupráce s dalšími pracovišti fakultní nemocnice. Například díky spolupráci s Porodnicko-gynekologickou klinikou máme možnost nadstandardní kardiologické péče během těhotenství, díky spolupráci s Centrem plicní hypertenze nabízíme unikátní možnost vedení vysoce specializované péče v rámci jednoho pracoviště. Samozřejmě úzce kooperujeme také s dalšími centry naší i jiných nemocnic,“ zmiňuje MUDr. Koubek.

Centrum pro léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti nyní funguje na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc dva dny v týdnu, pro velký zájem je však v plánu jeho rozšíření. „Po provedené reorganizaci a navýšení personálních kapacit jsme už nyní schopni nabídnout vyšetření a stanovení dalšího terapeutického a dispenzarizačního plánu u všech nemocných s vrozenou srdeční vadou po dosažení dospělosti, jak to předpokládá Národní kardiovaskulární plán ČR a Doporučený postup pro organizaci péče o nemocné s vrozenou srdeční vadou České kardiologické společnosti. I nadále bude většina pacientů sledována jak v našem centru, tak i cestou ambulantního kardiologa,“ dodává Filip Koubek.